Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. OKÁČOVÁ, Marie. Distant mores a carmine nostri: The Apologetic Use of a Catalogue of Literary Predecessors in Ovid and Ausonius. In Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018.
 2. 2009

 3. LAVICKÝ, Petr. Nad fikcí výpovědi (odvolání) plné moci a restrikcí počtu zmocněnců v civilním procesu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 91-96. ISSN 1210-9126.
 4. 2008

 5. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der mährischen Slawen bei Oskar Jellinek. Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, 1/2, s. 37-42. ISSN 1803-4411.
 6. PANTŮČEK, Viktor. Historie hudby budoucnosti. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu, Praha: Hudební informační středisko, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 28 - 29. ISSN 1213-2438.
 7. BUDŇÁK, Jan. Vzájemný obraz Čechů a "jejich" Němců v románech z pomezí. In Eurolitteraria a Eurolingua. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 87-92, 6 s. ISBN 978-80-7372-292-0.
 8. 2007

 9. KYLOUŠEK, Petr. Avant-propos. In Reve, imagination et réalité en littérature. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 231-234, 4 s. ISBN 978-80-7040-907-7.
 10. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der Tschechen in deutschnationaler Prosa aus Böhmen. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 39-44, 5 s. ISBN 978-80-210-4324-4.
 11. 2006

 12. BUDŇÁK, Jan. Der Typus des "tschechischen Heftigen" in der deutsch-böhmischen Prosa. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach und Literaturwissenschaft II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. s. 30-37, 8 s. ISBN 80-210-4214-1.
 13. BUDŇÁK, Jan. Einige literarische Alternativen zum Nationalismus. In Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. 1. vyd. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2006. s. 13-28, 16 s. ISBN 80-244-1243-8.
 14. VURM, Petr. Le héros québécois entre la d/Découverte et la prise de conscience. In Imaginaire du roman québécois contemporain. 1. vyd. Brno - Montreal: Masarykova univerzita - Figura, 2006. s. 89-95, 7 s. ISBN 80-210-4050-5.
 15. 2005

 16. KOLINSKÁ, Klára. "All that they saw was the message itself:" Textual Calamities in Flaubert and de Mille. In Theory and Practise in English Studies, Volume 4. Proceedings from the 8th Conference of English, American and Canadian Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 87-92, 6 s. ISBN 80-210-3836-5.
 17. KOLINSKÁ, Klára. Contemporary Aboriginal Literature in North America. Praha: Litteraria Pragensia, FF UK, 2005. 106 s. Litteraria Pragensia, FF UK. ISSN 0862-8424.
 18. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, H. FILKOVÁ, V. VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, J. STRAŠILOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells. In Chromosome Research. 2005.
 19. BUDŇÁK, Jan. Obraz Čechů v německé literatuře. In Eurolitteraria a Eurolingua 2005. 1. vyd. Liberec: TU Liberec, Katedra českého jazyka a literatury, 2005. s. 80-86, 7 s. ISBN 80-7372-040-X.
 20. HORÁKOVÁ, Jana. Predtím/Potom - 20 centimetru nad úrovní reality. Divadlo v medziase, revue o súcasnom divadle, Bratislava: Asociácia súcasného divadla (ASD), 2005, roč. 10., 3-4, s. 23-26. ISSN 1335-9355.
 21. KŘÍSTEK, Michal. Tematická výstavba prózy jako součást stylistického rozboru. Stil, Bělehrad: Meždunarodno udruženije Stil, 2005, roč. 4, č. 1, s. 219-228. ISSN 1451-3145.
 22. 2004

 23. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ, Renata KUPSKÁ, Alexandra OLTOVÁ a Roman HÁJEK. Detection of chromosome 13 abnormalities and 14q32 translocations in multiple myeloma using simultaneous imunofluorescent labelling of malignant plasma cells and fluorescent in situ hybridization. European Journal of Human Genetics, Nature Publishing Group, 2004, roč. 12, Suppl. 1, s. 170. ISSN 1018-4813.
 24. ZOUHAR, Jan. Literatura a filozofie. In Filozofia a/ako umenie. 1. vyd. Bratislava: FO ART, 2004. s. 159-162, 4 s. ISBN 80-88973-14-7.
 25. KOLINSKÁ, Klára. Trickster Fictions and Subversive Storytelling. In Individual and Community: Canada in the 21th Century. FF MU Brno: FF MU Brno, 2004. s. 27-33, 6 s. ISBN 80-210-3320-7.
 26. 2001

 27. KOLINSKÁ, Klára. Real and Fictional Ghettoes in the Fiction of Mordecai Richler and Margaret Laurence. In Multiculturalism and Diversity in Canada. 1. vyd. FF MU Brno: FF MU Brno, 2001. s. 127-135, 8 s. ISBN 80-210-2705-3.
 28. 1996

 29. KOLINSKÁ, Klára. "V kanadském zápecí?" Evropanka v nové zemi jako civilizující faktor. In Žena - Jazyk- Literatura. 1. vyd. Ústí nad Labem: PF UJEP Ústí nad Labem, 1996. s. 121-127, 6 s. ISBN 80-210-332-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2020 16:23