Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. JUROVÁ, Michaela. Historie účetnictví. In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008. s. 112-118, 5 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
  2. JUROVÁ, Michaela. Přechod z daňové evidence na účetnictví. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 960-964. ISBN 978-80-7248-504-8.
  3. 2006

  4. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 19:16