Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4277-3.
 2. NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8.
 3. ŠIŠKA, Ladislav a Jiří LANČA. Výuka Manažerského účetnictví a Controllingu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 213. ISBN 978-80-7318-536-7.
 4. 2006

 5. BINEK, Jan. Analýza finančních možností obcí jako předpoklad pro efektivní finanční řízení obce. In Management územní samosprávy s důrazem na využití nástrojů zvyšování příjmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 15-23. ISBN 80-210-3957-4.
 6. ŠIŠKA, Ladislav. Beyond Budgeting - nový nástroj řízení výkonnosti firem? In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Oeconomica, 2006. s. 1491-1499. ISBN 80-245-1091-X.
 7. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling jako nástroj řízení úspěšnosti podniku. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno, 2006. s. 229-233, 4 s. ISBN 80-210-4089-0.
 8. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 s. ISBN 80-210-4212-5.
 9. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 10. ŠIŠKA, Ladislav. Vývojové tendence controllingu. In Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti. Praha: Oeconomica, 2006. s. 251-269, 18 s. ISBN 80-245-1070-7.
 11. ŠIŠKA, Ladislav. Vztahy podniku k věřitelům. In Vývojové tendence podniků II (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 343-374. ISBN 80-210-4133-1.
 12. 2005

 13. SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Vliv účetních metod na vykazování výkonnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 97 s. První. ISBN 80-210-3893-4.
 14. 2004

 15. KALOUDA, František. Pojistné plnění ve finančním řízení firmy - nové paradigma. Pojistné rozpravy. Praha: Pojistné rozpravy, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 60-64. ISSN 0862-6162.
 16. 2002

 17. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Finanční řízení aktiv komerční pojišťovny. In Systémové řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 56-61. ISBN 80-210-2831-9.
 18. 2001

 19. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. business books. ISBN 80-7226-562-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 19:28