Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008. 2008.
 2. ŘEZÁČ, František. Odborná praxe studentů finančního podnikání. In Sborník příspěvků ze Semináře Praxe a stáže studentů vysokých škol. Brno: Masarakova univerzita, 2008. s. 83-93. ISBN 978-80-210-4760-0.
 3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - finanční trhy. Čtvrté vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352 s. skripta. ISBN 978-80-214-3703-6.
 4. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.
 5. 2007

 6. REJNUŠ, Oldřich. Novodobý význam burzovního obchodování komodit v podmínkách soudobé světové ekonomiky. In Mezinárodní konference Podnikatelské fakulty VUT v Brně "Research in the area of economics and company management". VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, 2007. s. 161-170, 210 s. ISBN 978-80-214-3482-0.
 7. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
 8. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 9. 2006

 10. SVOBODA, Martin. Effects of economics indicators on financial markets. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 73-78, 5 s. ISSN 1213-2446.
 11. ČEJKOVÁ, Viktória a Dalibor PÁNEK. Zlučovanie bankových a nebankových úverových registrov v Českej republike. BIATEC. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2006, roč. 14, 3/06, s. 22-24, 2 s. ISSN 1335-0900.
 12. 2004

 13. ŠTURC, Boris. Finančné trhy. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2004. 94 s. ISBN 80-8043-086-1.
 14. 2001

 15. ŠEVČÍK, Aleš. Tendence vývoje finančních trhů. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. EsF MU v Brně: Masarykova univerzita, 2001. s. 1-13. ISBN 80-210-2537-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 13:45