Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, roč. 13, č. 3, s. 134-137. ISSN 1746-8841.
 2. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Insight in first-episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2008, roč. 12, č. 1, s. 36-40. ISSN 1365-1501.
 3. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ a Michal ČERNÍK. Profil a průběh kognitivního deficitu u pacientů s první episodou schizofrenie během jednoho roku. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 31. 2008. ISSN 1211-7579.
 4. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Psychopatology and testosterone in males with first episode schizofrenia. In Program and Abstracts CINP Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Regional meeting Asia. Kuala Lumpur Malaysia: Malaysian Psychiatric Association, 2008. s. 16-16.
 5. 2007

 6. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia. European Psychiatry. Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 22, s. 499-504, 5 s. ISSN 0924-9338.
 7. 2006

 8. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Aplikace zobrazovacích metod u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 3, s. 67-67. ISSN 1211-7579.
 9. 2004

 10. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ a Boleslav PROKEŠ. Hippocampal volume and the clinical picture of the first episode schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, suppl. 1, s. 222-223. ISSN 1461-1457.
 11. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Vlasta OBROVSKÁ a Josef KAŠPÁREK. Vliv galantaminu na kognitivní a negativní příznaky schizofrenie: série kazuistik. In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 96-98. ISBN 80-7262-273-0.
 12. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK a Boleslav PROKEŠ. Změny objemu hippokampu a neuropsychologický profil prvních epizod schizofrenie. In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 99-99. ISBN 80-7262-273-0.
 13. 2003

 14. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a E. TRONEROVÁ. Neurological soft signs in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, roč. 13, č. 4, s. 313. ISSN 0924-977X.
 15. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Olanzapine versus risperidone in first-episode schizophrenic and schizoform disorders: A double-blind comparison. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2003, roč. 13, suppl. 4, s. 291-291. ISSN 0924-977X.
 16. 1999

 17. ČEŠKOVÁ, Eva, Marta ONDRUŠOVÁ, Josef ŠPAČEK a Petr HROBAŘ. Biologické markery u prvních atak schizofrenie. In Neurobiologie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 26-28. ISBN 80-7262-015-0.
 18. ČEŠKOVÁ, Eva, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK a Marta ONDRUŠOVÁ. Prediction of treatment efficacy in first episode schizophreni (Abstract). European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 1999, roč. 9, Suppl.5, s. 284. ISSN 0924-977X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 12:34