Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. BLAŽEK, Jiří. Rizika evropské integrace. In Jozef Vlčej, Jiří Blažek (eds.). Európa v pohybe - sociálno-ekonomické a politické aspekty v európskom priestore. 1. vyd. Brno: Neuveden, 2016. s. 10-29. ISBN 978-80-263-1122-5.

  2009

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Formování fiskální politiky v tranzitivních ekonomikách. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konfererence pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 18 s. ISBN 978-80-7318-812-2.

  2008

  1. VORÁČOVÁ, Naďa. Fiskální politika. In Slaný a kol.: Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 148-171, 23 s. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4725-9.
  2. VORÁČOVÁ, Naďa. Srovnání fiskální politiky ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
  3. VORÁČOVÁ, Naďa. SROVNÁNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 167-194, 27 s. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekono. ISBN 978-80-210-4786-0.

  2007

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Development of the Czech Fiscal Policy in the Transformation Period. The Business Review, Cambridge. 2007, Vol. 9, No. 1, s. 70-77. ISSN 1553-5827.
  2. VORÁČOVÁ, Naďa. Ekonomická teorie vztahu fiskální politiky a růstu. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2007, roč. 2007, č. 4, 10 s. ISSN 1213-2446.
  3. SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 277 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  4. VORÁČOVÁ, Naďa. Fiskální politika. In Faktory konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 85-94, 9 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  5. VORÁČOVÁ, Naďa. Změny daňové soustavy a jejich dopady na výši rozpočtových příjmů. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. 1. vyd. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. s. 175-510. ISBN 978-80-7318-529-9.

  2006

  1. DOBEŠOVÁ, Dana. Důchodový systém v ČR. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 27 - 36. ISSN 1213-2446.
  2. BALCÁRKOVÁ, Soňa. Maastrichtské kritérium kurzovej stability a krajiny V-4. In Sborník příspěvků VIII.ročníku Mezinárodní konference Mekon 2006. Ostrava: EKF VSB - TU, 2006. ISBN 80-248-1013-1.
  3. BALCÁRKOVÁ, Soa. Pakt stability a rastu, jeho implementácia a reforma. In Recenzovaný sborník príspevku Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. s. s.105, 10 s. ISBN 80-7318-384-6.
  4. VORÁČOVÁ, Naďa. Vztah fiskální politiky a hospodářského růstu. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 150-160, 10 s. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.

  2005

  1. BALCÁRKOVÁ, Soňa. Teoretické prístupy k vytvoreniu Európskej menovej únie. In Sborník příspěvků z vědecké konference MendelNet 2005. Brno: Mendlova zemědělská univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 255 s. ISBN 80-7302-107-2.

  2003

  1. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
  2. WOSTRÝ, Vojtěch. Vlivy globalizace na daňovou politiku státu. In Tranzitívne ekonomiky v procese europskej integrácie. Bratislava, 2003. 1 s.

  2002

  1. FUCHS, Kamil, Jozef MEDVEĎ a Marta ORVISKÁ. Ekonómia a ekonomika. 1. vyd. Banská Bystrica: Občianské združenie Financ, 2002. 177 s. ISBN 80-968702-2-X.

  2001

  1. KVIZDA, Martin. Institutional aspects of the economic transition. In Réformes économiques, croissance et développement. 1. vyd. Meknes: Universite libre de Bruxelles, 2001. s. 62-66, 4 s.

  2000

  1. KVIZDA, Martin. Transition and the Economic Theory - Some Institutional Aspects. In Transformation of Central European Economies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 78-80. Central European Studies Program.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 12:33