Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠPAČEK, Petr, Pavel ZACHERLE, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ a Josef HAVÍŘ. Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, 2008, roč. 8, č. 2, s. 287-295. ISSN 1213-1962.
  URL
  Název česky: Mikroseismická aktivita v Hornomoravském úvalu a okolí.
  Seismologie, vulkanologie a struktura Země. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: earthquake; seismic activity; Bohemian Massif; Upper Morava Basin; seismic stations

  Změnila: RNDr. Jana Pazdírková, učo 1986. Změněno: 16. 6. 2010 15:32.
 2. 2006

 3. ŠPAČEK, Petr, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Jan ŠVANCARA a Josef HAVÍŘ. Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, 2006, roč. 50, č. 4, s. 233-258, 25 s. ISSN 0039-3169.
  Název česky: Recentní seismicita jihovýchodní části labského zlomového systému (sv. část Českého masivu)
  RIV/00216224:14310/06:00015851 Článek v odborném periodiku. Seismologie, vulkanologie a struktura Země. angličtina. Česká republika.
  Špaček, Petr (203 Česká republika, garant) -- Sýkorová, Zdeňka (203 Česká republika) -- Pazdírková, Jana (203 Česká republika) -- Švancara, Jan (203 Česká republika) -- Havíř, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Sudetes; Bohemian Massif; Elbe Fault System; seismicity; fault activity; focal mechanisms; fluids

  Změnil: Mgr. Petr Špaček, Ph.D., učo 18763. Změněno: 19. 9. 2006 15:25.
 4. 2005

 5. LEICHMANN, Jaromír a Jana SUCHÁNKOVÁ. Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 147. ISBN 80-7075-653-5.
  Název anglicky: Post-magmatic processes in the durbachites from the Jihlava pluton
  RIV/00216224:14310/05:00014538 Stať ve sborníku. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Leichmann, Jaromír (203 Česká republika, garant) -- Suchánková, Jana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Durbachites; alteration; fluids

  Změnil: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., učo 1923. Změněno: 25. 4. 2006 13:18.
 6. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK a Josef ZEMAN. Reaction between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2005, roč. 151, č. 1, s. 79. ISSN 1609-0144.
  Název česky: Reakce mezi achátovou nodulí a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie
  RIV/00216224:14310/05:00014541 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. angličtina. Španělsko.
  Leichmann, Jaromír (203 Česká republika, garant) -- Marek, Kamil (203 Česká republika) -- Zeman, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Agate nodules; fluids; carbonates

  Změnil: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., učo 1923. Změněno: 24. 1. 2006 10:21.
 7. 2002

 8. ŠRÁČEK, Ondřej a J. ZACHARIÁŠ. Fluids in geological processes. In Knowledge for Sustainable Development: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Oxford: Eolss Publishers, 2002. s. 1-23. ISBN 0 9542989-0-X.
  Název anglicky: Fluids in geological processes
  RIV/00216224:14310/02:00007726 Stať ve sborníku. Geochemie. angličtina. Velká Británie.
  Šráček, Ondřej (203 Česká republika, garant) -- Zachariáš, J. (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Fluids

  Změnil: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., učo 56. Změněno: 27. 5. 2003 14:20.
 9. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 154-156. ISSN 0514-8057.
  Název anglicky: Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.
  RIV/00216224:14330/02:00007335 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Losos, Zdeněk (203 Česká republika, garant) -- Hladíková, Jana (203 Česká republika) -- Zimák, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Moravo-Silesian Culm; Lower Carboniferous sediments; hydrothermal mineralization; carbonates; carbon isotopes; oxygen isotopes; fluids

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 31. 5. 2003 15:35.
 10. 2001

 11. SLOBODNÍK, Marek a Zdeněk DOLNÍČEK. Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000. Brno: MU Brno, 2001, roč. 8, č. 1, s. 52-54. ISSN 1212-6209.
  Název anglicky: Fundamental features of fluids of hydrothermal mineralization near Hrabůvka, the Nízký Jeseník Mts.
  RIV/00216224:14310/01:00004809 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Slobodník, Marek (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Moravo-Silesian Culm; Nízký Jeseník; fluids; temperature; salinity; stable isotopes
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., učo 2488. Změněno: 5. 1. 2009 13:47.
 12. 2000

 13. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální mineralizace. In Motyčka Z. et al.(eds.): Amatérská jeskyně. 1. vyd. Brno: ČSS, 2000. s. 117-121. ISBN 80-238-4721-X.
  Název anglicky: Hydrothermal mineralisation
  RIV/00216224:14310/00:00003476 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cave; veins; calcite; fluids

  Změnil: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., učo 2488. Změněno: 11. 1. 2001 14:35.
 14. 1994

 15. SLOBODNÍK, Marek, Ph. MUCHEZ a W. VIAENE. Variscan and post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif. J. Czech Geol. Soc. Praha: ČGÚ Praha, 1994, roč. 39, č. 1, s. 106-107. ISSN 0008-7378.
  Název česky: Variscan and post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif.
  Název anglicky: Variscan and post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of tne Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. angličtina. Česká republika.
  Slobodník, Marek (203 Česká republika, garant) -- Muchez, Ph. (56 Belgie) -- Viaene, W. (56 Belgie)
  Klíčová slova anglicky: fluids
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., učo 2488. Změněno: 5. 1. 2009 15:34.
Zobrazeno: 5. 8. 2021 11:34