Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Legacy of Zdeněk Kašpar in musical and dance folklorism in Wallachia. In Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s). Nitra: Constantine the Philosopher University, 2019. s. 178-191. ISBN 978-80-558-1477-3.
 2. 2018

 3. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Odešla Milada Bimková. STrážnice: Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2018. 2 s. č. 2. ISSN 0862-8351.
 4. 2011

 5. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Lukáčová, Alžbeta (ed.): Folklorismus a jeho fenomény včera a dnes. Slovenský národopis. 2011, roč. 59, č. 1, s. 111. ISSN 1335-1303.
 6. 2009

 7. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsocialismus. In Jahrbuch für Europaische Ethnologie. Paderborn: Schöning, 2009. s. 99-112, 13 s. ISBN 978-3-506-76560-4.
 8. PAVLICOVÁ, Martina. Lidový tanec jako pohyb i emoce. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2009, roč. 26 (68), č. 1, s. 76-84. ISSN 0323-2492.
 9. 2008

 10. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklorismus v historických souvislostech let 1945 - 1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, s. 187 - 197. ISSN 0862-8351.
 11. 2005

 12. PAVLICOVÁ, Martina. Vzpomínka na Zdenu Kyselou. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 3, s. 185. ISSN 0862-8351.
 13. 2003

 14. PAVLICOVÁ, Martina. Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice). In Od folkloru k world music (From Folklore to World Music). Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2003. s. 19-29. ISBN 80-903416-0-8.
 15. 1997

 16. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 s. slovník 1. ISBN 80-86156-06-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 01:01