Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Mor revoluce. Obava z šíření revolučních myšlenek na Moravě 1791-1805. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vydání. Brno: Matice Moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 323-330, 8 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
 2. 2008

 3. MENŠÍK, Josef. Asignáty. Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 42-53. ISSN 1213-2446.
 4. 2004

 5. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Francouzský švindl svobody". Strach z revoluce ve světle zákonů v Rakousku 1792-1805. In Hanuš, Jiří - Vlček, Radomír (eds.): Interpretace francouzské revoluce. 1. vydání. Brno: CDK, 2004. s. 70-83, 13 s. ISBN 80-7325-047-0.
 6. URVÁLEK, Aleš. Instrumentalisierung der geschichtlichen Ereignisse. Eine Domäne der deutschen Konservativen? Revista de Filología Alemana (RdFA), Madrid, 2004, roč. 12, 5/6, s. 213-226. ISSN 1133-0406.
 7. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace Francouzské revoluce. první vydání. Brno: CDK, 2004. 160 s. Dějiny a kultura, sv. 9. ISBN 80-7325-047-0.
 8. 2002

 9. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 51-67. ISSN 0231-7664.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2020 16:59