Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. LIŠKOVÁ, Kateřina. Strange Bedfellows: Feminist, Sexological and Criminological Discourses on Pornography. Marie-Luise Kohlke and Luisa Orza. In Probing the Problematics: Sex and Sexuality. Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, 2008. s. 1-10, 11 s. ISBN 978-1-904710-43-1.
 2. 2007

 3. BASLAROVÁ, Iva. G-bod 2007, setkání studujících genderu z ČR a SR. 2007.
 4. JARKOVSKÁ, Lucie. Genderové konfrontace III - Angažovaná věda? 2007.
 5. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Krásná těla národa - vábení k inkluzi. In Vztahy, jazyky, těla. 2007. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 338-353, 15 s. ISBN 978-80-903086-6-4.
 6. KAZDOVÁ, Eliška a Vladimír PODBORSKÝ. Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 390 s. nemá. ISBN 978-80-210-4330-5.
 7. BASLAROVÁ, Iva. The Television Genre Soap Opera and its Audience: the Role of Mass Media in Creating Gender Identifications. 2007.
 8. 2006

 9. ŠMÍDOVÁ, Iva. Kritická mužská studia. In Valdrová, Jana: Gender a společnost, Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 59-70. edice nespecifikována. ISBN 80-7044-808-3.
 10. 2005

 11. ŠMÍDOVÁ, Iva. Konference českých a slovenských feministických studií. 2005.
 12. DOLEŽALOVÁ, Iva. organizace 3. mezinárodní konference Central European Religious Studies (CERES) Náboženství a tělo. 2005.
 13. 2004

 14. JARKOVSKÁ, Lucie. Úvod do gender studií pro romské vysokoškolské studentky. 2004.
 15. 2003

 16. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
 17. HLADKÁ, Zdeňka. Sociolingvistické aspekty studia jazyka a stylu soukromé korespondence. In Jazyk i socium. 1. vyd. Minsk: BGU, 2003. s. 309-315. ISBN 985-6684-17-X.
 18. 2002

 19. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2021 18:02