Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. WAGNER, Roland. Kontra Indizierung. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 124-136, 14 s. ISBN 978-80-210-4501-9.
 2. DOČEKAL, Mojmír. Přirozený jazyk a naturalizovaná mysl. In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. s. 10-20, 23 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 978-80-7182-223-3.
 3. KARLÍK, Petr. Teorie generativní gramatiky v české jazykovědě: integrace, desinegrace, reintegrace. Rusinová, E. (ed.). In Přednášky a besedy z XXXL. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 50-58.
 4. 2006

 5. DOČEKAL, Mojmír. Proč není Chomsky funkcionalista. In Kognice 2006. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2006. s. 42-48, 6 s. ISBN 80-86174-10-7.
 6. 2005

 7. DOČEKAL, Mojmír. Vázané proměnné v češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 203 s. Dizertační práce. ISBN 80-210-3912-4.
 8. 2004

 9. ZIKOVÁ, Markéta. Morfologie a vnitřní struktura slova. Eds. - P. Karlík, J. Pleskalová. In Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 185-192. ISBN 80-210-3373-8.
 10. 2002

 11. DOČEKAL, Mojmír. Architektura nominální fráze a její referenční potenciál. In Vztah langue a parole v perspektivě interaktivního obratu v lingvistickém zkoumání. Olomouc: FFUP Olomouc, 2002. s. 134-141, 7 s. ISBN 80-244-0838-4.
 12. DOČEKAL, Mojmír. Sémantika pravdivostních podmínek pro i-jazyky. In Čeština -- univerzália a specifika, 4. Praha: NLN, 2002. s. 223-233, 10 s. ISBN 80-7106-611-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2021 09:59