Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. CHRZ, Vladimír a Ivo ČERMÁK. Genre as a tool of interpretation: The individual in the context of culture. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. 2007, LI, supplement, s. 70-79. ISSN 0009-062X.
  2. ŠEĎOVÁ, Klára. Vyprávění o mateřství jako heroický epos. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze a Sdružení SCAN, 2007, s. 96 - 101, 5 s. ISBN 80-86620-14-X.
  3. ČERMÁK, Ivo, Vladimír CHRZ a Kateřina ZÁBRODSKÁ. 4.48 Psychosis as a Suicide Note of Sarah Kane? In D. Robinson, N. Kelly, K. Milnes (eds.), Narrative and memory. Huddersfield: University of Huddersfield, 2007, s. 111-119. Narrative and memory. ISBN 1-86218-076-8.

  2005

  1. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Supplementive Clauses in Resolutions. In Theory and Practice in English Studies 3, Proceedings from the Eighth Conference on English, American and Canadian Studies (Linguistics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 43-52. ISBN 80-210-3930-2.
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 31, S11, s. 19-33. ISSN 1211-1791.
  3. CHRZ, Vladimír a Ivo ČERMÁK. Žánry příběhů, které žijeme. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2005, roč. 49/2005, č. 6, s. 481-495. ISSN 0009-062X.

  2004

  1. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Situational Characteristics of the Discourse of International Governmental Organizations: UNESCO Resolutions and Declarations. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta SU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 25-41. ISSN 1212-415X.
  2. SKOPAL, Pavel. Žánr, divák a protetická paměť. In Žánr ve filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2004, s. 32-38. ISBN 80-7004-116-1.
  3. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Žánrové aspekty filmových masakrů. In Žánr ve filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2004, s. 113-120. ISBN 80-7004-116-1.

  1999

  1. POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, 182 s. ISBN 80-210-2192-6.
  2. POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Literárněvědné základy integrované žánrové typologie: genologie. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 14-41. 1. ISBN 80-210-2192-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 02:26