Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 2. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, s. 94-95. ISSN 0323-2581.
 3. 2012

 4. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA a Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 5. 2009

 6. KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů. In Studentská geologická konference 2009. 2009.
 7. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK a Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina. 2009.
 8. 2008

 9. HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2008. 230 s. Archeologie, geografie, historie a PVH. ISBN 978-80-7277-230-8.
 10. SLOBODNÍK, Marek, David BURIÁNEK, Martin IVANOV, Zdeněk LOSOS a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 1-96. ISBN 978-80-210-4709-9.
 11. KNÍŽEK, Martin. Studentské závěrečné práce věnované krasu. Speleo. Praha: Česká speleologická společnost, 2008, roč. 2008, č. 50, s. 69-71. ISSN 1213-4724.
 12. 2007

 13. HOUZAR, Stanislav, Antonín REITER, Vít GRULICH, Petr ŠMARDA, Václav KŘIVAN, Václav PRÁŠEK, Miroslav HANUŠ a Vladimír HANÁK. Geologické, botanické a zoologické zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka. neuvedeno: neuvedeno, 2007. 94 s.
 14. SLOBODNÍK, Marek, David BURIÁNEK, Martin IVANOV, Zdeněk LOSOS a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007. s. 1-129. ISBN 978-80-210-4400-5.
 15. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
 16. 2006

 17. SLOBODNÍK, Marek, David BURIÁNEK, Martin IVANOV, Zdeněk LOSOS a Pavla PETROVÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2005. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 1-132. ISBN 80-210-4092-0.
 18. 2005

 19. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Appendix C Micropetrographic analysis. In ŠKRDLA, Petr. The Upper Paleolithic on the Middle Course of the Morava River. 1. vyd. Brno: Archeologický ústa Akademie věd, Středisko pro paleolit a paleoetnologii, 2005. s. 223-225, 229 s. Dolnověstonické studie, svazek 13/2005. ISBN 80-86023-70-2.
 20. LOSOS, Zdeněk a Marek SLOBODNÍK. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 121 s. ISBN 80-210-3466-1.
 21. 2004

 22. SLOBODNÍK, Marek a Zdeněk LOSOS. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 108 s. ISBN 80-210-3466-1.
 23. KOTKOVÁ, Jana. Geology without Frontiers:Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides. Episodes. China: INT UNION GEOLOGICAL SCIENCES, 2004, roč. 27, č. 1, s. 49-50. ISSN 0705-3797.
 24. 2002

 25. SLOBODNÍK, Marek a Zdeněk LOSOS. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 106 s. ISBN 80-210-2919-6.
 26. 2001

 27. FOJT, Bohuslav, Jana HLADÍKOVÁ a František KALENDA. Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2001, roč.86, č. 11, s. 3-57. ISSN 1211-8796.
 28. KUČERA, Jan. Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy. In Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. Praha, 2001. s. 205-213. 9.
 29. 2000

 30. BROWNING, G.R.J., Marek SLOBODNÍK a David ATHERTON. Environmental Geology: Development of a Short Course for Masaryk University, Czech Republic. International Mining and Minerals. London: IMM, 2000, roč. 3, č. 30, s. 149-152. ISSN 1461-4715.
 31. 1999

 32. DEMEK, J. a J. KOPECKÝ. Neotektonika a problém pleistocenního zalednění. 1. vyd. Brno: Český geologický ústav, 1999. 10 s. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -1998. ISBN 80-210-2109-8.
 33. KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Use of a single calibration graph for the determination of major elements in geological materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with added internal standards. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 3, s. 294-299. ISSN 0937-0633.
 34. 1998

 35. MUSIL, R., J. HAUBELT, M. ZÁRYBNICKÝ a J. KOZÁK. Czech Republic (country report). INHIGEO Newsletter. New South Wales: ICHGS, 1998, roč. 30, -, s. 40-41.
 36. SAS, Daniel, Oldřich NAVRÁTIL, Petr SLÁDEK, Jan SURÝ, Jindřich ŠTELCL a Jiří ZIMÁK. Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 25, č. 1, s. 37-46. ISSN 80-210-1759-7.
 37. ŠTELCL, Jindřich, Jiří ZIMÁK, Oldřich NAVRÁTIL, Petr SLÁDEK a Daniel SAS. Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 25, č. 1, s. 47-58. ISSN 80-210-1759-7.
 38. 1997

 39. MUSIL, R. Czech Republic (country report). INHIGEO Newsletter. New South Wales: ICHGS, 1997, roč. 29, -, s. 36.
 40. SUK, Miloslav a Petr REICHWALDER. Regionalizace v geologických vědách. 1997. vyd. Česká republika: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 1997. 170 s. Folia přír. fak. MU Brno. ISBN 80-210-1473-3.
 41. 1996

 42. CULEK, Martin, Vít GRULICH a Dalibor POVOLNÝ. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996. 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2021 09:26