Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
 2. 2018

 3. KREJČÍ, Lukáš, Jaromír KOLEJKA, Vít VOŽENÍLEK a Ivo MACHAR. Application of GIS to Empirical Windthrow Risk Model in Mountain Forested Landscapes. Forests. Basel: MDPI AG, 2018, roč. 9, č. 2, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 1999-4907. doi:10.3390/f9020096.
 4. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Thakur SILWAL. GIS-Assisted Prediction and Risk Zonation of Wildlife Attacks in the Chitwan National Park in Nepal. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI AG, 2018, roč. 7, 9: 369, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7090369.
 5. 2017

 6. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Kateřina BATELKOVÁ. Geocomputation and Spatial Modelling for Geographical Drought Risk Assessment: A Case Study of the Hustopeče Area, Czech Republic. Pure and Applied Geophysics. Basel: Springer International Publishing, 2017, roč. 174, č. 2, s. 661-678. ISSN 0033-4553. doi:10.1007/s00024-016-1296-x.
 7. KOLEJKA, Jaromír. Inspirace ze setkání "gisařů-geografů" v Kluži na téma rizik. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2017, roč. 36, č. 1, s. 63-64. ISSN 1213-1075.
 8. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Kamenicko – ikonické modely odhalují nenápadnou realitu. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 51, č. 1, s. 28-31. ISSN 0044-4863.
 9. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita. In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica, 2017. s. 57-66. ISBN 978-80-7458-095-6.
 10. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2017, roč. 122, č. 3, s. 335-358. ISSN 1212-0014.
 11. 2016

 12. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
 13. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Tomáš KREJČÍ. Geografická data a know how v aplikaci: Toxická havárie na železnici. In Výroční konference České geografické společnosti. 2016.
 14. KOLEJKA, Jaromír, Kateřina BATELKOVÁ, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Jana ZAPLETALOVÁ a Petr RAPANT. Geografická data a poznatky ve scénářích podpory krizového řízení pomocí GIS. In Mezinárodní workshop "Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině". 2016. ISBN 978-80-86407-65-4.
 15. KOLEJKA, Jaromír, Kateřina BATELKOVÁ a Aleš RUDA. Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi. In J. Rožnovský, J. Vopravil. PŮDNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, 2016. s. 165-177. ISBN 978-80-87361-55-9.
 16. SILWAL, Thakur a Jaromír KOLEJKA. Human-wildlife conflict: Analysis of factors involved in wildlife attacts on humans in and around Chitwan National Park, Nepal. In Mezinárodní workshop "Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině". 2016. ISBN 978-80-86407-65-4.
 17. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Identification of landslide sensitive areas for planning documents. In Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová. Sustainability of rural areas in practice. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 506-513. ISBN 978-80-552-1574-7.
 18. SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA a Ram P SHARMA. Injury Severity of Wildlife Attacks on Humans in the Vicinity of Chitwan National Park, Nepal. Journal of Biodiversity Management and Forestry. London: Journal of Biodiversity Management and Forestry, 2016, roč. 5, č. 1, 10 s. ISSN 2327-4417. doi:10.4172/2327-4417.1000154.
 19. BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Natural risks as limiting factors of rural development. In Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová. Sustainability of rural areas in practice. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 390-397. ISBN 978-80-552-1574-7.
 20. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana OLÁHOVÁ. Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 41-49. ISBN 978-80-210-8313-4.
 21. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: Identification, typology and value. In Halada Ľuboš, Bača Andrej, Boltižiar Martin. Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. 1. vyd. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2016. s. 75-82. ISBN 978-80-89325-28-3.
 22. RAPANT, Petr, Jaromír KOLEJKA a Tomáš INSPEKTOR. Predikce rizika vzniku přívalové povodně s využitím dat meteorologických radarů. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 50, č. 3, s. 162-166. ISSN 0044-4863.
 23. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Jana ZAPLETALOVÁ. The GIS support to measures on the ground in case of leakage of liquid pollutant on the road. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 179-190. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 24. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Výstraha před nebezpečím sesouvání na svazích. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 50, č. 3, s. 136-140. ISSN 0044-4863.
 25. 2015

 26. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Identification of Landslide Sensitive Areas for Planning Documents. In Sustainability of Rural Areas in Practive, Nitra, 3-4 December 2015. 2015.
 27. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana VOJTEKOVÁ. Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian). Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 19, č. 2, s. 62-75. ISSN 1337-9453.
 28. RAPANT, Petr, Milan LÁZECKÝ, Jaromír KOLEJKA a Lucie ORLÍKOVÁ. Nonparametric Prediction of the Onset of Regional Floods: Floods in North-western Bohemia, Czech Republic, 2010. In 3rd International Conference on Water and Society. 1. vyd. Southampton: Wessex Institute of Technology, 2015. s. 111-122. doi:10.2495/WS150101.
 29. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 113-132. ISSN 1805-918X.
 30. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ, Tomáš INSPEKTOR, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Lenka KŘÍČKOVÁ, Marek SMETANA a Jana ZAPLETALOVÁ. Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. 1. vyd. Brno: UGN Ostrava a VŠB-TU Ostrava v nakladatelství SOLITON.CZ, 2015. 210 s. ISBN 978-80-87621-07-3.
 31. RUDA, Aleš a Jaromír KOLEJKA. The Use of Real and Fictitious Surfaces for Territorial Distribution Assessment of Given Geographic Phenomenon. In Růžičková Kateřina, Inspektor Tomáš. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography - Surface Models for Geosciences. 1. vyd. Cham: Springer Switzerland, 2015. s. 189-203. ISBN 978-3-319-18406-7. doi:10.1007/978-3-319-18407-4_16.
 32. KOLEJKA, Jaromír. Využití geoinformačních technologií pro krizový management. In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 33. 2014

 34. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 35. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 36. KOZEL, Jiří, Petr KOVÁCS, Jitka SPURNÁ, Pavel BOHUMEL a Andrea KÝNOVÁ. Kompas - webový GIS Masarykovy univerzity. 2014.
 37. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ a Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
 38. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. The process of transition from industrial to post-industrial society identified in land use and land cover data: Case of the Czech Republic. In Ivan Bičík, Yukio Himiyama, Ján Feranec, Lucie Kupková. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume IX. 1. vyd. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, 2014. s. 95-104. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume IX. ISBN 978-4-907651-10-7.
 39. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka. In Tadeusz Siwek, Vít Jančák. 120 let České geografické společnosti. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014. s. 302-304. ISBN 978-80-905642-1-3.
 40. 2013

 41. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1.
 42. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 43. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 44. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 45. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 46. KOLEJKA, Jaromír. Studium a výzkum na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 1, s. 72-75. ISSN 1213-1075.
 47. 2012

 48. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 49. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
 50. KOLEJKA, Jaromír a Lucie ZEJDOVÁ. Geoinformační analýza Komenského mapy Moravy. Geografické informácie 16. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, roč. 16, č. 1, s. 183-191. ISSN 1337-9453.
 51. BURIAN, Jaroslav a Jaromír KOLEJKA. GIS Ostrava a její změny. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, roč. 11, č. 1, s. 18-19. ISSN 1802-4521.
 52. KOLEJKA, Jaromír. Hodnoceni rizika toxické havárie s modelováním a vizualizací podkladů. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, roč. 46, č. 2, s. 85-89. ISSN 0044-4863.
 53. KOLEJKA, Jaromír. Post-Industrial Landscape – Return to Rural Affairs? Rural Studies. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organ, 2012, roč. 27, č. 1, s. 113-133. ISSN 1642-4689.
 54. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Post-industrial landscapes in the Czech Republic - A GIS assisted search for present state. Geographia Napocensis. Cluj-Napoca: Academia Romana - Filiala Cluj-Napoca, 2012, roč. 6, č. 2, s. 7-16. ISSN 1843-5920.
 55. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální transformace krajiny Kamenicka. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár, Skalica, 23 - 24. október 2012. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
 56. KOVÁŘ, Josef Jan a Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník. Masarykova univerzita, 2012.
 57. MIKITA, Tomáš, Martin KLIMÁNEK a Jaromír KOLEJKA. Usage of multidimensional statistic methods with MAXTOPEX factor for Windthrow risk assessment. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. Bad Orb: J. D. Sauerländer's Verlag, 2012, roč. 183, 3/4, s. 63-74. ISSN 0002-5852.
 58. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 2. Krizové procesy. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 34-47. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 59. 2011

 60. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Arnošt WAHLA. Mapové portály jako nástroj výuky geografie cestovního ruchu. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, 12/2011, s. 30-37, 102 s. ISSN 1804-252X.
 61. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, s. 203-218. ISSN 1211-6327.
 62. 2010

 63. KOLEJKA, Jaromír, Lucie MISÁKOVÁ a Vladimír BRŮNA. Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study. Geografie - Sborník ČGS. Praha: Česká geografická společnost, 2010, roč. 115, č. 3, s. 347-360. ISSN 1212-0014.
 64. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformatika pro krizové řízení. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2010, roč. 9, č. 4, s. 16-17. ISSN 1802-4521.
 65. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Vladimír HERBER. Practicing GIS for secondary school pupils - dynamization of current methods or new innovative approaches? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 418-424. ISBN 978-80-7368-903-2.
 66. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Spatiality of functional units in rural landscape in the greater Brno area: Lipůvka-Lažany-Újezd. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2010, roč. 5, č. 2, s. 209-217, 8 s. ISSN 1802-1115.
 67. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Svobodný software (open-source) jako inovace v sekundárním geoinformatickém vzdělávání - případová studie "Prakticky s GISy". Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2010, IV, č. 1, s. 164-167, 183 s. ISSN 1337-6748.
 68. KOLEJKA, Jaromír. 19. Kartografická škola v Polsku ve znamení DMT. Geobusiness. Praha: Springwinter, s. r. o., 2010, roč. 9., č. 5, s. 31-31. ISSN 1802-4521.
 69. 2009

 70. NOVÁKOVÁ, Eva a Bohumil FRANTÁL. Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren. Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie. Praha: Český úřad geodetický a kartografický, 2009, roč. 55 (97), č. 5, s. 111-113, 4 s. ISSN 0016-7096.
 71. RUDA, Aleš. Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji. In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 253-260, 290 s. ISBN 978-80-210-4883-6.
 72. FOLTÝNOVÁ, Darina, Aleš RUDA a Kateřina MRÁZKOVÁ. Kartografické dovednosti a interaktivní tabule ve výuce zeměpisu. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
 73. RUDA, Aleš. Role GIS v plánování udržitelného cestovního ruchu. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
 74. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. What Can We Learn from the Masters? - Color Schemas on Paintings as the Source for Color Ranges Applicable in Cartography. W. Cartwright, G. Gartner, A. Lehn (Eds.). In Cartography and Art. 1. vyd. Berlin Heidelberg: Springer, 2009. s. 93-105. Lecture notes in geoinformation and cartography. ISBN 978-3-540-68567-8.
 75. 2008

 76. SVATOŇOVÁ, Hana. Agricultural landscape and its changes. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practis on the Onset of 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008. s. 133-138. edice PdF MU. ISBN 978-80-210-4600-9.
 77. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 78. BANDROVA, Temenoujka L. a Milan KONEČNÝ. Cartography and GIS - Training School for Teachers in Geography. In 5th International Conference on Geographic Information Systems, Proceedings. Istambul: Fatih University Istambul, 2008. s. 721 - 727, 937 s. ISBN 978-975-303-096-0.
 79. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 80. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel ČUPR, Martina KOBLIŽKOVÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Petr KUKUČKA, Tomáš BARTOŠ, Jakub HOFMAN, Milan SÁŇKA a Jiří JARKOVSKÝ. Exploring the ways how contaminated soils affect a global fate and cycling of POPs -- conceptual approach. Organohalogen Compounds. 2008, roč. 2008, č. 70, s. 247-250. ISSN 1026-4892.
 81. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů. In Konference České geoprafické společnosti. 2008.
 82. KUBÍČEK, Petr a Darina FOLTÝNOVÁ. Geoinformatika ve veřejné správě. In Geoinformatika ve veřejné správě. 2008. vyd. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-031-9.
 83. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 84. HEJČ, Michal, Jiří HŘEBÍČEK, František PILIAR a Zdeněk HORSÁK. Informační podpora integrovaného systému nakládání s odpady. In Soubor Odpadové fórum 2008. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2008. s. 4153-4156. ISBN 978-80-02-02013-4.
 85. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Rurální studia v zázemí Brna: Lipůvka-Lažany-Újezd. In Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků - CD. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 259 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
 86. SVATOŇOVÁ, Hana a Kateřina MRÁZKOVÁ. Světový den geografických informačních systém. - GIS day 2008. 2008.
 87. KUMHÁLOVÁ - MIKYSKOVÁ, Jitka, Štěpánka MATĚJKOVÁ, Martina FIFERNOVÁ, Jan LIPAVSKÝ a František KUMHÁLA. Topography impact on nutrition content in soil and yield. Plant Soil Environment. ČR: ČAZV, 2008, roč. 54, č. 6, s. 255-261, 48 s. ISSN 1214-1178.
 88. 2007

 89. KONEČNÝ, Milan, Ferjan J. ORMELING a Vladimir S. TIKUNOV. Atlas Information Systems and Geographical Names Information Systems as contribuants to Spatial Data Infrastructure. In Proceedings the 5th International Symposium on Digital Earth. Berkeley, California: Projekt Digital Earth, 2007. s. 20-28, 350 s. ISSN 2071-9388.
 90. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 s. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
 91. KVAPILOVÁ, Jana a Milan KONEČNÝ. Přehled používaných modelů pro krizový management a využití geografických informací. Bakalářská práce. 2007.
 92. HERBER, Vladimír a Jitka ŠKROTTOVÁ. Studium změn krajinné struktury. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. 1. vyd. Plzeň: Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 123-128. ISBN 978-80-7043-658-5.
 93. 2006

 94. MACHÁČEK, Jiří. Breclav - Pohansko. Siedlungsagglomeration in Lesni skolka. Digitalkatalog der archäologischen Quellen. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 95. FOLTÝNOVÁ, Darina. GIS project education on primary school in the Czech Republic. In Computer in geographical education: a European perspective on developing exciting Geography. 1. vydání. Bucurest: Cartea Universitara, 2006. s. 42-48. Descrirea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei. ISBN 973-731-449-2.
 96. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Vladimír PLŠEK. Maps of georelief as derivates of digital elevation model. In XV Szkola kartograficzna „Świat techniki w kartografii". 1. vyd. Wroclaw: Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoślaskiego, 2006. s. 31-32.
 97. KONEČNÝ, Milan, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ a Jiří ZBOŘIL. Multimedia textbook of Cartography and Geoinformatics. In International Symposium GIS Ostrava 2006 Informatics for geoinformatics. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2006. s. 12-17, 205 s. ISSN 1213-239X.
 98. 2005

 99. BATKO, Michal. Advanced Authentication of ArcIMS Services. In 25th Annual ESRI International User Conference. San Diego, California: ESRI Press, 2005. s. 1-5, 6 s.
 100. KOLEJKA, Jaromír. Application of integrated geospatial data in crisis management. In Geografie 16. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 68-74. ISBN 80-210-3208-1.
 101. SVATOŇOVÁ, Hana. Geografické aspekty středoevropského prostoru 2005. 2005.
 102. ŘEZNÍK, Tomáš a Alois HYNEK. GIS pro Středozápadní Moravu: obsah a tvar. In Geographical aspects of Central European space. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 51. ISBN 80-210-3759-8.
 103. BRÁTOVÁ, Květoslava a Milan KONEČNÝ. Legal aspects of GI Access in CR Public Administration (with respekt to EU projects). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2005, roč. 8, č. 2, s. 145-153. ISSN 1505-0297.
 104. NAVRÁTIL, Josef a Jana NAVRÁTILOVÁ. Prostorové změny v rozmístění vegetace v NPR Ruda (CHKO Třeboňsko) za posledních 20 let. In Svatoňová H. (ed.) Geographicalk aspects of central European space, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 58-74. ISBN 80-210-3795-8.
 105. KONEČNÝ, Milan. Strategic Plan of the ICA: Ways of Realization. In Journal of the Japan Cartographers Association. Science of Spatial Representation. Vol. 43, No. 1, 2005. Tokyo, Japan.: Japan Cartographers Association, 2005. s. 9 -16. ISSN 0009-4897.
 106. KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ a Ondřej HÁJEK. Stratified resampling of phytosociological databases: some strategies for obtaining more representative data sets for classification studies. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2005, roč. 16, č. 4, s. 479-486. ISSN 110-9233.
 107. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Petr KUBÍČEK a Karel STANĚK. To design a reference model for integration geodata from various resources. In 11th EC-GIandGIS Workshop - ESDI: Setting the Framework - abstracts. 1. vyd. Sardinie: European Commission, 2005. s. 158-158, 184 s.
 108. 2004

 109. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. GIS and the Excavation of the Early Medieval Centre in Pohansko, Czech Republic. In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. BAR International Series 1227. Oxford: Archaeopress, Publisher of British Archaeological Reports, 2004. s. 246-249. ISBN 1-84171-592-1.
 110. HABERLE, Jan a Jitka KUMHÁLOVÁ - MIKYSKOVÁ. Výnosy obilovin, stabilita výnosů a půdně klimatické podmínky okresů České republiky. Úroda. Česká republika: Profipress, 2004, roč. 52, č. 11, s. 26-29. ISSN 0139-6013.
 111. 2003

 112. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Back to the Future. Geo:connexion. Huntingdon: GEO:connexion Limited, 2003, volume 2, issue 1, s. 48-50. ISSN 1476-8941.
 113. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Masaryk University unearths the past. Global Link, Intergraph Mapping and Geospatial Solutions International Newsletter. Huntsville: Intergraph, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 13.
 114. MACHÁČEK, Jiří, Jiří GOLÁŇ a Michal KUČERA. The Application of GIS in the Archaeology - intra and inter site analysis in Breclav - Pohansko, Czech Republic. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, Proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 246-262. ISBN 80-210-3223-5.
 115. GOLÁŇ, Jiří. The Archaeological Predictive Modelling of Settlements Systems in Southeast Moravia. In Workshop 7. Archäologie und Computer 20.-22. November 2002. 1. vyd. Wien: Wiener Stadtarchaeologie Wien., 2003. s. -, 5 s. ISBN 3-902086-10-6.
 116. 2002

 117. MACHÁČEK, Jiří. Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 s. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. ISBN 80-210-2820-3.
 118. VRANKA, Pavel a Jana HABARTOVÁ. Relations between marsh harrier (Circus aeruginosus) breeding successfulness and land use. In International Congress of Biodiversity Conservation and Management. 2002.
 119. HABARTOVÁ, Jana a Pavel VRANKA. Vliv okolní krajiny na hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus). In Zoologické dny. Brno, 2002.
 120. 2001

 121. VRANKA, Pavel. AutoCAD Land Development Desktop 2i. GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, 1/2001. ISSN 1211-1082.
 122. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. Automatizovaná tvorba barevných škál pro WWW kartografickou vizualizaci v GIS. In GIS Ostrava 2001. Ostrava: VSB - TUO, 2001. s. 1-6. ISBN 1213-2454.
 123. SVATOŇOVÁ, Hana. GIS a studenti učitelství zeměpisu. In Geografické aspekty středoevropského prostoru1. Brno: MU Brno, 2001. s. 275-559. Geografie XII. ISBN 80-210-2664-2.
 124. KONEČNÝ, Milan. Global Spatial Data Projects: the roles of GIS and cartography. Invited Paper. 2001. vyd. Olomouc: Česká geografická společnost., 2001. 14 s.
 125. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. 251 s. ISBN 80-210-2748-7.
 126. KOLEJKA, Jaromír. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 342 stran. ISBN 9788021054202.
 127. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Pohansko a GIS. GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, VIII, č. 4, s. 30-33. ISSN 1211-1082.
 128. VRANKA, Pavel. Problémy s využitím lesnických typologických map v GIS. GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, 2/2001. ISSN 1211-1082.
 129. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Räumliche Analysen der archäologischen Daten von Pohansko bei Breclav/Lundenburg mit Hilfe des GIS. In Archäologie und Computer 2000, Workshop 5. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2001. s. 44-61. ISBN 3-902086-03-3.
 130. VRANKA, Pavel. WinTopo - nástroj pro vektorizaci dat. Brno: www.GEOinfo.cz, 2001.
 131. 2000

 132. HOFMANN, Alois. Experimentální pracoviště topograficko geodetické přípravy palby dělostřelectva. Brno: Vojenská akademie, 2000. 19 s.
 133. MACHÁČEK, Jiří. Konnie L. Westcott - R. Joe Brandon (eds.): Practical Applications of GIS for Archaeologists. A Predictive Modeling Toolkit. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000, roč. 52, č. 3, s. 556-558. ISSN 0323-1267.
 134. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Pohan - GIS der archäologischen Lokalität. In Archäologie und Computer 1999. 1. vyd. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2000. s. 103-146. ISBN 3-902086-01-7.
 135. PEŇÁZ, Tomáš, Vladimír VONÁSEK a Radek MATOUCH. Statistické sledování událostí v PO. In Požární ochrana 2000. 1st ed. Ostrava (Czech republik): Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. s. 422-435. Sborník přednášek, sv. 2. ISBN 80-86111-54-7.
 136. 1999

 137. MACHÁČEK, Jiří. Evžen Neustupný (ed.): Space in prehistoric Bohemia. Prague: Institute of Archaeology 1998. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1999, LI, č. 3, s. 577-579. ISSN 0323-1267.
 138. 1998

 139. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč. 98, č. 6, s. 56-59. ISSN 1211-1082.
 140. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Pseudomapy - problém desktop GIS. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč.98, č. 6, s. 10-11. ISSN 1211-1082.
 141. 1997

 142. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS. In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 145-172. ISBN 80-210-1562-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 6. 2022 13:24