Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Petr HANÁK. The outcome, working ability and psychic changes after traumatic brain injury. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2006, roč. 107, č. 4, s. 110-112. ISSN 0006-9248.
  Název česky: Výsledek léčby, pracovní schopnost a psychické změny po poranění mozku
  Název anglicky: The outcome, working ability and psychic changes after traumatic brain injury
  RIV/00216224:14110/06:00031923 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Navrátil, Ondřej (203 Česká republika, garant) -- Smrčka, Martin (203 Česká republika) -- Hanák, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: brain injury; working ability; psychological and neurological disorders; Glasgow Outcome Score
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Blanka Přikrylová, učo 71313. Změněno: 13. 4. 2010 00:33.
Zobrazeno: 9. 8. 2022 13:17