Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BEIER, Oliver, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Cleaning and activation of float glasses by areal atmospheric pressure plasmas – a treatment procedure prior to coating. In 14. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 6. Kolloquium Dünne Schichten in der Optik. 14th. Jena, Germany: MEOX Projektmanagement GbR, 2019. ISBN 978-3-00-062102-4.
 2. 2007

 3. BOUZEK, Jan. Jižní Čechy na rozhraní halštatu a laténu. Keltové, Etruskové, Řekové a také Foiničané. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice: JIhočeské muzeum, 2007, roč. 20, č. 1, s. 269-275. ISSN 0231-8237.
 4. 2006

 5. MOŽNÁ, Veronika, Jorge PISONERO, Markéta HOLÁ, Viktor KANICKÝ a Detlef GUNTHER. Quantitative analysis of Fe-based samples using ultraviolet nanosecond and femtosecond laser ablation-ICP-MS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2006, roč. 21/2006, č. 11, s. 1194-1201. ISSN 0267-9477.
 6. 2005

 7. MUSÍLEK, Ladislav a Martin HLOŽEK. X-Ray Fluorescence in Investigations of Archaeological Findings. In ČECHÁK, Tomáš a Tomáš TROJEK. Book of Abstracts - 6th International Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Applications. Hamilton, Ontario: McMaster University, 2005. s. 14-14, 1 s.
 8. 2003

 9. KLÍMA, Miloš, Pavel SLAVÍČEK a Martin ŠÍRA. Praktická ukázka nového konstrukčního řešení plazmové tužky. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře 2003 v Brně. Brno: Technické muzeum, 2003. s. 87-90. ISBN 80-86413-12-8.
 10. 2000

 11. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Depth profiling of tin-coated glass by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with acoustic signal measurement. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, Berlin: Springer-Verlag, 2000, roč. 366, č. 3, s. 228-233. ISSN 0937-0633.
 12. 1999

 13. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Characterization of acoustic signals produced by ultraviolet laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 4, s. 339-346. ISSN 0937-0633.
 14. 1998

 15. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Possibilities of use of acoustic emission produced by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Editors: Krakovská E., Ružičková S. In KRAKOVSKÁ, Erika a Silvia RUŽIČKOVÁ. Proceedings of the XIVth seminar on atomic spectrochemistry. 1st ed. Košice (Slovakia): Slovak Metallurgical Society - Metallurgical Faculty, Technical University Košice, Štroffek Publishing Košice, 1998. s. 130-137. ISBN 80-88896-26-6.
 16. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Use of internal standardization to compensate for a wide range of absorbance in the analysis of glasses by UV laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy, USA: Society Appl. Spectroscopy, 1998, roč. 52, č. 5, s. 638-642. ISSN 0003-7028.
 17. 1996

 18. KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Analýza pevných vzorků laserovou ablací s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu (LA-ICP-AES). In KRAKOVSKÁ, Erika. Proceedings of the XIIIth Seminar on Atomic Spectrochemistry. 1st ed. Košice (Slovakia): Slovak Spectroscopic Society; Štroffek Publishing, 1996. s. 26-36. ISBN 80-967325-7-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2020 17:41