Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. JAKUBEC, Ondřej. Florian Zapletal a renesanční umění na Moravě: "Případ Jana Willenbergera". In HÝBL, František a Kristina GLACOVÁ. Florian Zapletal - Život a dílo. Sborník příspěvků z konference Muzea Komenského v Přerově, 18.-19. října 2005. 1. vyd. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2006. s. 125-134. ISBN 80-239-8282-6.
  2. 2005

  3. ČORNEJOVÁ, Michaela. Ke grafice bohemik 10. - 12. století. SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, 2005, roč. 53, -, s. 139-147. ISSN 0231-7567.
  4. 2004

  5. JAKUBEC, Ondřej. Grafické dílo Jana Willenbergera a knižní tisky přelomu 16. a 17. století: Mezi realitou, imaginací a konceptualitou. In FIALA, Jiří. Studia Moravica II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Moravica 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. s. 185-203. ISBN 80-244-0975-5.
  6. 1993

  7. BABYRÁDOVÁ, Hana. Uprostřed obrazu a skladby. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1993, roč. 34, č. 2, s. 25-27. ISSN 1210-3691.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 9. 2021 15:47