Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. STEKLÁ, Jana. Greek Verbs denoting Sexual Intercourse in Aristotle´s Historia Animalium. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, N11, č. 1, s. 79-89. ISSN 1211-6335.
  2. STEKLÁ, Jana. Slovesa označující pohlavní styk a jiné sexuální praktiky ve staré řečtině. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 116-120. ISBN 80-210-3969-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 8. 2022 01:37