Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. STEKLÁ, Jana. Greek Verbs denoting Sexual Intercourse in Aristotle´s Historia Animalium. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, N11, č. 1, s. 79-89. ISSN 1211-6335.
  Název česky: Řecká slovesa označující pohlavní styk v Aristotelově Zoologii
  RIV/00216224:14210/06:00018179 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Steklá, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: greek verbs; sexual intercourse of animals

  Změnila: Mgr. Jana Steklá, Ph.D., učo 22490. Změněno: 20. 6. 2007 13:30.
 2. STEKLÁ, Jana. Slovesa označující pohlavní styk a jiné sexuální praktiky ve staré řečtině. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 116-120. ISBN 80-210-3969-8.
  Název anglicky: Verbs Denoting Sexual Intercourse and Other Sexual Practices in Ancient Greek
  RIV/00216224:14210/06:00018176 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Steklá, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: greek verbs; sexual intercourse

  Změnila: Mgr. Jana Steklá, Ph.D., učo 22490. Změněno: 19. 6. 2007 13:32.
Zobrazeno: 3. 10. 2022 19:36