Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH. Estetika prožívání barev a elementů. In PETRJÁNOŠOVÁ, Magda, Radomír MASARYK a Barbara LÁŠTICOVÁ. Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009. s. 217-222. HUMAN COMMUNICATION STUDIES Vol. 10. ISBN 978-80-900981-9-0.
 2. 2008

 3. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2008, roč. 2, č. 1, s. 137 - 148. ISSN 1802-4637.
 4. HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti. první. Praha: TRITON, 2008. 231 s. Edice Psyché, svazek č. 56. ISBN 978-80-7387-092-8.
 5. 2007

 6. TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH. Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. první. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 22-26. ISBN 80-86620-14-X.
 7. 2006

 8. ŠVAŘÍČEK, Roman. Indukce v kvalitativní metodologii. In Študentské fórum : zborník príspevkov z 8. ročníka stretnutí. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, 2006. s. 13-20. ISBN 80-969146-5-0.
 9. 2005

 10. ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 133-145. ISBN 80-210-3891-8.
 11. ŠEĎOVÁ, Klára. Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu: Rodinná socializace dětského televizního diváctví. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 123 - 132. ISBN 80-210-3891-8.
 12. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Otevřenost školy vůči okolí a její podpora. In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava, Modra: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Bratislava, 2005. s. 69-74. ISBN 80-969146-2-6.
 13. DIVÍNOVÁ, Radana. Psychological Background of Cybersexual Activities : Qualitative Survey of Specific Computer Mediated Communication (among Czech Users). In Abuse: The Dark Side of Human-Computer Interaction. Řím, Itálie: Antonella De Angeli, Sheryl Braman, Peter Wallis, 2005. s. 38-44, 72 s.
 14. HYTYCH, Roman. Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance. In MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku IV. – vybrané aspekty teorie a praxe. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 339-351. ISBN 80-244-1159-8.
 15. 2004

 16. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný, 2004. 132 s. Diplomová práce.
 17. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč.LII, řada pedagogická U9. Brno: Filozofická fakulta MU, 2004. s. 169-178, 12 s. ISBN 80-210-3452-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2021 07:05