Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. MELUZÍN, Jaroslav. The role of exercise echocardiography in the diagnosis of heart failure with preserved left ventricular ejection fraction (primary diastolic heart failure). Cor et Vasa, 2010, roč. 52, 2010, č. 3, s. 162-167. ISSN 0010-8650.
 2. 2009

 3. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Léčba chronického srdečního selhání v interní ambulanci. Vnitřní lékařství, Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, Suppl 1, s. S9-S12. ISSN 0042-773X.
 4. 2008

 5. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ a Veronika CHLUDILOVÁ. Diferencovaný přístup k preskripci fyzické aktivity u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Vnitřní lékařství, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 54/2008, č. 1, s. 53-61. ISSN 0042-773X.
 6. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Diuretika v kardiologii - terapeutická účinnost a úskalí. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty, Praha: PANAX, 2008, roč. 18/2008, č. 2, s. 130-132. ISSN 0862-8947.
 7. KOHZUKI, M., M. NAGASAKI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Effects of phase II cardiac rehabilitation on insulin resistance and myocardial remodeling in patients with acute myocardial infarction. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 8. KOHZUKI, Masahiro, Makoto NAGASAKA a Petr DOBŠÁK. Electrical Stimulation of Skeletal Muscles in Patients with Heart Failure : An Alternative to Aerobic Training? Journal of the Hong Kong College of Cardiology, 2008, roč. 16, č. 1, s. A38-A42. ISSN 1027-7811.
 9. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Léčba chronického srdečního selhání. Cor et Vasa, Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2008, roč. 50/2008, č. 6, s. 259-267. ISSN 0010-8650.
 10. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Léčba srdečního selhání ve stáří. Interní medicina pro praxi, Praha, 2008, roč. 10, č. 5, s. 212-215. ISSN 1212-7299.
 11. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Použití použití betablokátorů u nemocných s diabetes mellitus. Interní medicina pro praxi, Olomouc: SOLEN,s.r.o., Lazecká 297/51, 2008, roč. 10/2008, č. 3, s. 31-32. ISSN 1212-7299.
 12. VÍTOVEC, Jiří. Problematika léčby chronické obstrukční plicní nemoci a srdečního selhání s ohledem na anticholinergika. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, 2008, roč. 4, č. 3, s. 245-246. ISSN 1801-1209.
 13. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Přehled současných moderních betablokátorů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Praktické lékárenství, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2008, roč. 4/2008, č. 2, s. 124-126. ISSN 1801-2434.
 14. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jindřich ŠPINAR. Srdeční selhání u žen. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 10, suppl.1, s. 46-49. ISSN 1212-4184.
 15. PANOVSKÝ, Roman, Martin NOVÁK, Jiří SEMÉNKA, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Blanka FISCHEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Jaroslav STANÍČEK. Tako-tsubo kardiomyopatie - kazuistika variantní formy. In XVI. výroční sjezd ČKS. 2008.
 16. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The Profile and Prognosis of Patients Hospitalised With Heart Failure. International Heart Journal, Tokyo: International Heart Journal Association, 2008, roč. 49, č. 11, s. 691-705. ISSN 1349-2365.
 17. 2007

 18. ŠPINAR, Jindřich, J. HRADEC, Jaroslav MELUZÍN, Jiří ŠPÁC, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Petr LUPÍNEK a Ivan MÁLEK. Doporučení pro diagnostiku a lečbu chronického srdečního selhání CKS 2006. Vnitřní Lék, 2007, roč. 53, 7-8, s. 877-908. ISSN 0042-773X.
 19. ŠPINAR, Jindřich, J. HRADEC, Jaroslav MELUZÍN, Jiří ŠPÁC, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Petr LUPÍNEK a Ivan MÁLEK. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání CKS 2006. Cor Vasa, 2007, roč. 49, Suppl.No11, s. 75-104. ISSN 0010-8650.
 20. ŠPINAROVÁ, Lenka. Léčba srdečního selhání ve stáří. In Sborník abstrakt XII. Zlínské geriatrické dny. Zlín. Zlín, 2007. s. 33.
 21. TOMANDL, Josef, Jiří PAŘENICA, Eva TÁBORSKÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Neopterin and oxidative stress in patients with heart failure. In Book of abstracts from the conference Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention. 1. vyd. Bratislava: Mind and Helth, civil association, 2007. s. 97-97, 1 s. ISBN 978-80-969663-2-5.
 22. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Ladislav DUŠEK, Dorota SOBOTOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Neurohumoral activity, heart failure and prognosis in patients with end-stage renal disease treated by hemodialysis. Kidney Blood Press res, 2007, roč. 30, č. 5, s. 347-357. ISSN 1420-4096.
 23. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Ladislav DUŠEK, Lenka VÍTOVCOVÁ, Dorota SOBOTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Neurohumoral activity, heart failure and prognosis in patients with end-stage renal disease treated by hemolysis. Kidney and Blood Pressure Research, Switzerland: S. Karger AG, 2007, roč. 30, č. 5, s. 347-357. ISSN 1420-4096.
 24. BARTHEZ, O., J. EICHER, M. ZELLER, Y. COTTIN, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a J. WOLF. Prevalence and predictive factors of heart failure after non ST segment elevation myocardial infarction. Supplementum Cor et Vasa, Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 4. ISSN 0010-8650.
 25. KREJČÍ, Jan, Miroslav NOVÁK, Petr HUDE, Hana POLOCZKOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Lenka ŠPINAROVÁ. Resynchronizační léčba srdečního selhání-srovnání výsledků po 3 a 12 měsících od implantace. Cor et Vasa, Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 47, 4S, s. 53. ISSN 0010-8650.
 26. ŠPINAROVÁ, Lenka. Srdeční selhání. In Vnitřní lékařství. Praha: galén, 2007. s. 46-59, 14 s. Učebnice pro lékařské fakulty. ISBN 978-80-7262-496-6.
 27. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jindřich ŠPINAR. Terapie diastolického srdečního selhání. Interní medicína pro praxi, 2007, roč. 1, č. 1, s. 14-18. ISSN 1212-7299.
 28. FEJFUŠA, M., Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. The heart failure 2007 congress 9.-12.červen2007. Kardiologická Revue, 2007, roč. 9, č. 4, s. 273-275. ISSN 1801-8653.
 29. 2006

 30. PANOVSKÝ, Roman. Buněčná léčba v kardiologii - přehled aktuálních dat v roce 2005. Kardiologická revue, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2006, roč. 8/2006, 1-2, s. 7-18. ISSN 1212-4540.
 31. CHALOUPKA, V., Jarmila SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, H. SKALICKÁ, I. KAREL a J. LEISSER. Doporučení pro rehabilitaci u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. 1. vyd. Brno: Česká kardiologická společnost, Medica Healthworld a.s., 2006. 50 s. Brno 2006. ISBN 80-239-8480-2.
 32. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Naoyoshi MINAMI, Makoto NAGASAKA, Masahiro KOHZUKI, Tomoyuki YAMBE, Kou IMACHI, Shin-ichi NITTA, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Electrical stimulation of skeletal muscles: An alternative to aerobic exercise training in patients with chronic heart failure? International Heart Journal, Tokyo: International Heart Journal Association, 2006, roč. 47, č. 3, s. 441-453. ISSN 1349-2365.
 33. ŠPINAR, Jindřich a Barbora ONDRÁČKOVÁ. Eplerenon. Remedia, Praha: Nakladatelství a vydavatetlství Remedia, s.r.o., 2006. 455-462. 16. ročník, 5/2006. ISSN 0862-8947.
 34. ŠPINAROVÁ, Lenka. Jak diagnostikovat srdeční selhání s pomocí natriuretických peptidů. Cor et Vasa, Praha, 2006, roč. 48, č. 4, s. 111. ISSN 0010-8650.
 35. ŠPÁC, Jiří. Léčba chronického srdečního selhání u starších nemocných. medicína po promoci, 2006, roč. 6, č. 7, s. 56-63. ISSN 1212-9445.
 36. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus v genu G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Vnitřní lékařství, Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 52, č. 1, s. 34-39. ISSN 0042-773X.
 37. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. The prognostic value of right ventricular isovolumic relaxation time assessed by tissue doppler imaging in patients with chronic heart failure. 2006.
 38. VÍTOVEC, Jiří. Vazodilatační léčba aneb 20 let klinických studií srdečního selhání. Cor et vasa, Praha: Praha Publishing, 2006, roč. 48, č. 11, s. 373-375. ISSN 0010-8650.
 39. 2005

 40. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Betablokátory indikace a dávka. Kardiologická revue, Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2005, roč. 7/2005, č. 1, s. 42-45. ISSN 1212-4540.
 41. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC a Roman PANOVSKÝ. Combined right ventricular systolic and diastolic dysfunction represents a strong determinat of poor prognosis in patients with symptomatic heart failure. International Journal of Cardiology, 2005, roč. 105, x, s. 164-173. ISSN 0167-5273.
 42. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání v ambulanci praktického lékaře. Interní medicina pro praxi, Konice: SOLEN, s.r.o., 2005, roč. 3/2005, č. 4, s. 95-102. ISSN 1212-7299.
 43. DEEDWANIA, Prakash, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Thomas GILES a Michael KLINBAUER. Efficacy, Safety And Tolerability Of Metoprolol Cr/Xl In Diabetic Patients With Chronic Heart Failure. Amirican Heart Journal, St.Luis: Mosby, 2005, roč. 149/2005, č. 1, s. 159-167. ISSN 0002-8703.
 44. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Hypotenze po ACE inhibitorech u srdečního selhání a AIM. Praktický lékař, Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2005, roč. 85/2005, č. 8, s. 569-572. ISSN 0032-6739.
 45. VÍTOVEC, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Jiří SLÍVA. Imidapril. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, 2005, roč. 1/2005, č. 2, s. 140-145. ISSN 1801-1209.
 46. ŠPÁC, Jiří. Jsou Doporučení pro léčbu chronického srdečního selhání použitelná i u nemocných vyššího věku ? Cor et Vasa, 2005, roč. 47, č. 4, s. 108-108. ISSN 0010-8650.
 47. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Problematika farmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění u starších nemocných. Česká geriatrická revue, Praha: Medic Publ, 2005, roč. 3/2005, č. 4, s. 11-18. ISSN 1214-0732.
 48. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Prognostic importance of various echocardiographic parameters in patients with symptomatic heart failure. Journal of American Society of Echocardiography, Orlando, USA: Elsevier Inc, 2005, roč. 2005, č. 18, s. 435-444. ISSN 0894-7317.
 49. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Prognostic importance of various echocardiographic right ventricular functional parameters in patients with symptomatic heart failure. J Am Soc Echocardiogr, 2005, roč. 18, x, s. 435-444. ISSN 0894-7317.
 50. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL a Roman PANOVSKÝ. Prognostic importance of various echocardiographic right ventricular functional parameters in patients with symptomatic heart failure. European Heart Jornal, 2005, roč. 26, Abstr.Supp, s. 379. ISSN 0195-668X.
 51. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Prognostická hodnota parametrů tkáňového dopplerovského zobrazení u pacientů s chronickým srdečním selháním. 2005.
 52. FLATHER, Marcus, Marcelo SHIBATA, Andrew COATS, Dirk VAN VELDHUISEN, Alexander PARKHOMENKO, Josef BORBOLA, Alain COHEN-SOLAL, Dan DUMITRASCU, Roberto FERRARI, Phillip LECHAT, Jordi SOLER-SOLER, Luigi TAVAZZI, Lenka SPINAROVA a Jiří TOMAN. Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure(SENIORS). European Heart Journal, London, UK: WB Saunders, 2005, roč. 26, č. 3, s. 215-225. ISSN 0195-668X.
 53. ŠPINAROVÁ, Lenka. Rozšíření indikace pro použití betablokátorů-studie SENIOR. Cor et vasa, Praha: Praha Publishing, 2005, roč. 47, č. 5, s. 208-210. ISSN 0010-8650.
 54. VÍTOVEC, Jiří a Jiří SLÍVA. Spirapril. Praha: Farmakon Press, 2005.
 55. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jean-Christoph EICHER a Jean-Eric WOLF. Vliv biventrikulární stimulace na toleranci zátěže a aerobní kapacitu u žen chronickým srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 205-207, 3 s. UHK. ISBN 80-7041-487-1.
 56. 2004

 57. MELUZÍN, Jaroslav, Jolana MULLEROVÁ, Miroslav NOVÁK, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Martin EISENBERGER, Ladislav DUŠEK, Ivo DVOŘÁK a Lenka ŠPINAROVÁ. A fast and simple echocardiographic method of determination of the optimal atrioventricular delay in patients after biventricular stimulation. PACE, 2004, roč. 27, č. 1, s. 58-64. ISSN 0147-8389.
 58. VELAZQUEZ, Eric J., Gary S. FRANCIS, Paul W ARMSTRONG, Phillip E AYLWARD a Jiri ŠPÁC. An international perspective on heart failure and left ventricular systolic dysfunction complicating myocardial infarction : the VALIANT Registry. Leuven, Belgium: Elsevier, 2004. 8 s. Europen Heart Journal, 25. ISBN 0195-668X.
 59. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. COMET- Carvedilol or Metoprolol European Trial - mortalitní studie srovnávající dva betablokátory u srdečního selhání. Klinická farmakologie a farmacie, Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 18, č. 1, s. 51-52. ISSN 1212-7973.
 60. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Jak je to s betablokátory u srdečního selhání ve světle studie COMET? Kardiologická revue, Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 6, č. 1, s. 6-8. ISSN 1212-4540.
 61. VÍTOVEC, Jiří. Klinické studie srdečního selhání - úmrtnost vs náhradní cíle. Cor Vasa, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, 4-suppl, s. 103. ISSN 0010-8650.
 62. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE a Jiří VÍTOVEC. Kombinace systolické a diastolické dysfunkce pravé komory významně zhoršuje prognozu nemocných se srdeční slabostí. Cor et Vasa, 2004, roč. 46, č. 4, s. 58-59. ISSN 0010-8650.
 63. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Léčba chronického srdečního selhání inhibitory ACE. Kapitoly z kardiologie, Praha, ČR: Generace s.r.o., 2004, roč. 1/6, č. 1, s. 12-17. ISSN 1212-5342.
 64. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Cor et Vasa, Praha: Praha Publishing, 2004, roč. 46, č. 9, s. 155-6. ISSN 0010-8650.
 65. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Natriuretické peptidy - diagnostika a léčba. Remedia, Praha: PANAX Co. s.r.o., 2004, roč. 14, č. 2, s. 177-181. ISSN 0862-8947.
 66. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Natriuretické peptidy - diagnostika a léčba. Remedia, Praha: PANAX Co. s.r.o., 2004, roč. 14, č. 2, s. 177-181. ISSN 0862-8947.
 67. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie COMET - srovnání betablokátorů u srdečního selhání. Hypertenze, Praha: VIDA99, 2004, roč. 6, č. 1, s. 30-33. ISSN 1221-9679.
 68. 2003

 69. ŠPINAR, Jindřich a Lenka ŠPINAROVÁ. Heart Failure Epidemiology. Cor et Vasa, Praha: Praha Publishing Ltd., 2003, roč. 45, 4S, s. 93-94. ISSN 0010-8650.
 70. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Chronické srdeční selhání. Současná klinicá praxe, 2003, roč. 2, č. 1, s. 19-21. ISSN 1213-7790.
 71. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Který betablokátor u srdečního selhání?Studie COMET - dala jasnou odpověď? Cor et Vasa, Praha: Praha Publishing, 2003, roč. 45, č. 11, s. 527-528. ISSN 0010-8650.
 72. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Mohou blokátory receptorů pro angiotenzin II (AIIA) nahradit v léčbě srdečního selhání inhibitory ACE? Cor et Vasa, Praha: Praha Publishing, 2003, roč. 45, č. 4, s. 169-170. ISSN 0010-8650.
 73. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jiří VÍTOVEC. Right ventricular function in chronic heart failure patients. In 11 th Alpe Adria Cardiology Meeting, Final program. Balatonfured, Maďarsko: Maďarská kardiologická společnost, 2003. s. 35.
 74. WIDIMSKÝ, Jiří, Jan BRUTHANS, Robert ČIHÁK, Josef KAUTZNER, Ivan MÁLEK, Tomáš MAREK, Jaroslav MELUZÍN, Petr NIEDERLE, Bohuslav OŠŤÁDAL, Lenka ŠPINAROVÁ a Ján MURÍN. Srdeční selhání. Praha: Triton, 2003. 556 s. 2.rozšířené a přepracované vydání. ISBN 80-7254-385-7.
 75. ŠPINAROVÁ, Lenka. Těžké srdeční selhání a možnosti jeho léčby. In Sborník XX.konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003. s. 71.
 76. VÍTOVEC, Jiří. Titrace beta-blokátorů při srdečním selhání - komentář. Medicina po promoci, 2003, roč. 4, č. 4, s. 55-56. ISSN 1212-9445.
 77. 2002

 78. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Josef TOMANDL. Are patients with chronic heart failure on the basis of ischemic heart disease and dilative cardiomyopathy different? In 10th Alpe Adria Meeting, Vienna, Austria. Vienna, Austria: Association for promotion of research and training in cardiology, 2002. s. 68.
 79. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Do we observe different response and escape after low and high dose of ACE inhibitor spirapril in heart failure patients and in healthy volunteers? Journal of Hypertension, London: Lippincott Williams, 2002, roč. 20, č. 4, s. 396. ISSN 0952-1178.
 80. SEMRÁD, Bořivoj, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Ejection fraction and baroreflex sensitivity in patients after myocardial infarction. In Proc. of Symp. The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases. 1. vyd. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002. s. 159-163. ISBN 80-7013-352-X.
 81. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK, Jolana MÜLLEROVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Is tissue doppler imaging of tricuspid annular motion useful in detection of pulmonary hypertension and humoral response in chronic heart failure patients? Journal of American College of cardiology, USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 259. ISSN 0735-1097.
 82. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Jsou betablokátory v léčbě srdečního selhání stejně účinné? Cor et vasa, Praha: Praha publishing, 2002, roč. 44, č. 5, s. 209-210. ISSN 0010-8650.
 83. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Jsou rozdíly v humorální aktivaci mezi pacienty s chronickým srdečním selháním na podkladě ischemické choroby srdeční a dilatační kardiomyopatie? Cor et Vasa, Praha: Praha Publishing, 2002, roč. 44, č. 4, s. 117. ISSN 0010-8650.
 84. ŠPINAROVÁ, Lenka. Liší se nemocniční léčba srdečního selhání v České republice a v Evropě? Euro Heart Survey. Cor et Vasa, Česká republika: Praha publishing, 2002, roč. 44, č. 4, s. 116. ISSN 0010-8650.
 85. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Noninvasive prognostic parameters in heart failure-the value of big endothelin. European Journal of Heart Failure, london: Elsevier Science, 2002, roč. 1, č. 1, s. 18. ISSN 1567-4215.
 86. 2001

 87. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Relationship between ejection fraction and baroreflex sensitivity in patients after myocardial infarction. Scripta medica, Brno: Masaryk University in Brno, 2001, roč. 74, č. 1, s. 55-59. ISSN 0211-3395.
 88. 2000

 89. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav PROCHÁZKA, Jiří NAVRÁTIL a Miroslava JANKOVÁ. Jaká je Vaše diagnóza?- 1.část. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 3, s. 172. ISSN 0069-2328.
 90. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav PROCHÁZKA, Jiří NAVRÁTIL a Miroslava JANKOVÁ. Jaká je Vaše diagnóza?- 2.část. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 3, s. 176-177. ISSN 0069-2328.
 91. 1993

 92. DOLEŽEL, Zdeněk. Kongestivní srdeční selhání. In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 32-33.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2019 16:01