Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK, Miroslav KREJČÍ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Zdeněk GREGOR. Dlouhodobé zkušenosti s chirurgickými přístupy pro hemodialýzu. In Cor Vasa, 2008, roč. 50, č. 11. 2008. ISSN 0010-8650.
 2. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK, Miroslav KREJČÍ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Zdeněk GREGOR. Dlouhodobé zkušenosti s chirurgickými přístupy pro hemodialýzu. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Sborník abstrakt s programem. Brno 2008. 2008.
 3. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Marta NEDBÁLKOVÁ a Zdeněk GREGOR. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. In Aktuality v nefrologii. ročník 14, číslo 2. Praha,ČR: Tigis,spol.s r.o., 2008. s. 71. ISSN 1210-955X.
 4. 2007

 5. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Ladislav DUŠEK, Dorota SOBOTOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Neurohumoral activity, heart failure and prognosis in patients with end-stage renal disease treated by hemodialysis. Kidney Blood Press res, 2007, roč. 30, č. 5, s. 347-357. ISSN 1420-4096.
 6. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Ten-Years Experience with Establishing A-V Shunts. Scripta Medica Brno, Brno: LF MU, 2007, roč. 80, č. 3, s. 127-253. ISSN 1211-3395.
 7. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Lenka VÍTOVCOVÁ, Dorota SOBOTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Význam stanovení NtproBNP a big endotelinu pro diagnostiku chronického srdečního selhání u nemocných v pravidelném hemodialyzačním programu. Vnitřní lékařství, Brno: Medical Healthworld, 2007, roč. 53, č. 1, s. 38-45. ISSN 0042-773X.
 8. 2004

 9. NOVOTNÝ, Tomáš, Miroslav KREJČÍ a Zdeněk KŘÍŽ. Current Problems in Surgery of Vascular Accesses for Hemodialysis. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2004, roč. 77, 5-6, s. 313. ISSN 1211-3395.
 10. 1998

 11. SYNEK, Svatopluk a Elen MALANTOVÁ. Vitreoretiální chirurgie u hemodialyzovaných nemocných s proliferativní diabetickou retinopatií. 1998. vyd. Praha: Galén, 1998. 1 s. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. ISBN 80-902501-9-X.
 12. 1997

 13. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Michal FEDORA. Současné použití hemodialýzy a hemoperfúze v léčbě závažné intoxikace mydocalmem. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 2, s. 81-82. ISSN 0069-2328.
 14. 1996

 15. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Roman NEKVASIL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Our experience with hemofiltration under conditions of pediatric intensive care. Pediatric Nephrology, Berlin: Springer, 1996, roč. 10, č. 4, s. P30. ISSN A25918.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2019 15:27