Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

    1. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005, s. 9. ISBN 80-239-6302-3.

    2004

    1. HERMANOVÁ, Markéta, Zdeněk LUKÁŠ, Rudolf NENUTIL, Jan BRÁZDIL, Iva KROUPOVÁ, Leoš KŘEN, Marie PAZOURKOVÁ, Miloš RŮŽIČKA a Petr DÍTĚ. Amplification and overexpression of HER-2/neu in invasive ductal carcinomas of the pancreas and pancreatic intraepithelial neoplasms and the relationship to the expression of p21(WAF1/CIP1). Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2004, roč. 51/2004, č. 2, s. 77-83. ISSN 0028-2685.
    2. HERMANOVÁ, Markéta, Zdeněk LUKÁŠ, Rudolf NENUTIL, Iva KROUPOVÁ a Petr DÍTĚ. Overexpression of p21(WAF1/CIP1) in the development of pancreatic intraepithelial neoplasms and the relationship to the p53, HER-2/neu and K-ras status. Bulletin HPB. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2004, roč. 12/2004, č. 3, s. 81-84, 3 s. ISSN 1210-6755.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 09:34