Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. TULINSKÁ, Hana. STUDENTS AND TEACHERS ONLIFE: LISTENING TO INFORMATION LITERACY NEEDS. In DisCo conference. 2020.

  2009

  1. SMOLÍK, Josef a Vladimír VAĎURA. Šílení střelci ve školách. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 46-49. ISSN 1212-9607.

  2007

  1. HAVELKOVÁ, Ivona. Soziolinguistische Kompetenz im Deutschunterricht bei Gymnasialschülern. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät dre Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, s. 46-48. ISBN 978-80-210-4469-2.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 4.6.1999, 4 s.

  1991

  1. MALÍŘ, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před rokem 1918. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1991, roč. 1991, č. 38, s. 65-76. ISSN 0231-7710.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 20:11