Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2012

  1. NOVÁKOVÁ, Ester. Český historický román v období protektorátu. 1. vyd. Brno: CERM, 2012. 406 s. ISBN 978-80-7204-797-0.
  2. 2007

  3. KUDRNÁČ, Jiří. Chocholouškův Jih v literatuře romantické a následující. Slovanský jih. Brno, 2007, roč. 7, č. 6, s. 3-10. ISSN 1213-3612.
  4. KYLOUŠEK, Petr. Le merveilleux et la fiction dans le roman historique La Terre promise, Remember! de Noël Audet. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 37, č. 1, s. 99-111. ISSN 0231-7532.
  5. 2006

  6. KUDRNÁČ, Jiří. K poetice Jaroslava Durycha v 30. letech: Román Masopust. In Literatura určená k likvidaci III. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2006. s. 91-95. ISBN 80-239-8500-0.
  7. 2005

  8. KYLOUŠEK, Petr. Entre la négation de l'histoire et l'histoire parallele (Remarques sur le roman historique tcheque apres 1968). In La litterature face a l'histoire. Discours historique et fiction dans les littératures est-européennes. 1. vyd. Paris, Budapest, Torino: Centre d'etudes de l'Europe Mediane, 2005. s. 201-217. ISBN 2-7475-8042-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2021 09:27