Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. s. 3-35, 33 s. ISBN 80-903628-1-8.
  2. 2003

  3. NOVÁČEK, Vít. Od rovných práv k dekonstrukci: Feminismus a perspektivy poststrukturalismu. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2003. 57 s.
  4. 1998

  5. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38, 18 s. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
  6. 1993

  7. PODBORSKÝ, Vladimír. Přisvojovací egalitářská společnost raných dějin lidstva. In Pravěké dějiny Moravy. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. s. 68-70, 3 s. Vlastivěda moravská. Země a lid. Sv.3. ISBN 80-85048-45-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 3. 2019 17:23