Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOBÍKOVÁ, Zuzana. Role metafory v počátku utváření teorie hypertextu. In NEW (MEDIA) IMAGES / NEW IMAGES (OF) MEDIA, Brno. 2014.
 2. 2008

 3. SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.
 4. 2007

 5. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. s. 513-517, 5 s. ISBN 978-80-8086-061-5.
 6. 2005

 7. JAVORNÍK, Michal, Otto DOSTÁL, Pavel ANDRES, Ladislav DUŠEK a Roman ŠMÍD. Výukový PACS na LF MU. In BOD XXIX. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2005. s. 348-349, 2 s. ISBN 80-86793-05-2.
 8. 2003

 9. KOBÍKOVÁ, Zuzana. Hypertext. Brno: Host - Revue pro média, č. 5, ISSN 1211-9938, s. 36-37., 2003. ISSN 1211-9938.
 10. FEIT, Josef, Hana JEDLIČKOVÁ a Werner KEMPF. Hypertext atlas of dermatopathology. Bologna: M.N.L. di P.G. Pavani & C.Snc-Casa Editrice, 2003. 3 s. Proceedings 11th EADV Congress Prague 2002.
 11. 2002

 12. MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody. Sedmá generace, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-0499.
 13. 2001

 14. ŠVEC, Adam. Hypertextové dokumentografické systémy ve výchovně vzdělávacím procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. 4 s.
 15. 1999

 16. BATŮŠEK, Robert. Programming Hypertexts in DIALOG. In MOSIS'99: Proceedings ISM'99. Rožnov pod Radhoštěm (Czech Republic): MARQ, 1999. s. 177-184. ISBN 80-85988-31-3.
 17. NAVRÁTIL, Marek. Příspěvek k diskusi o využití komplexních virtuálních simulací jako nástroje pro analýzu problémů. In Sociální procesy a osobnost/Social proceses and Personality. Brno (ČR): Psychologický ústav AV ČR v Brně a Psychologický ústav FF MU v Brně, 1999. s. 106-107. ISBN 80-210-2228-0.
 18. 1998

 19. ČIŽINSKÝ, Daniel a Jan MAREŠ. HYPERTEXT, HYPERMÉDIA - MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE ŠKOLE. Pedagogika, Praha: PedF UK Praha, 1998, XLVIII, č. 3, s. 243-255. ISSN 0031-3815.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 22:51