Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KOBÍKOVÁ, Zuzana. Role metafory v počátku utváření teorie hypertextu. In NEW (MEDIA) IMAGES / NEW IMAGES (OF) MEDIA, Brno. 2014.

  2008

  1. SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.

  2007

  1. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.

  2005

  1. JAVORNÍK, Michal, Otto DOSTÁL, Pavel ANDRES, Ladislav DUŠEK a Roman ŠMÍD. Výukový PACS na LF MU. In BOD XXIX. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2005. s. 348-349. ISBN 80-86793-05-2.

  2003

  1. KOBÍKOVÁ, Zuzana. Hypertext. Brno: Host - Revue pro média, č. 5, ISSN 1211-9938, s. 36-37., 2003. ISSN 1211-9938.
  2. FEIT, Josef, Hana JEDLIČKOVÁ a Werner KEMPF. Hypertext atlas of dermatopathology. Bologna: M.N.L. di P.G. Pavani & C.Snc-Casa Editrice, 2003. 3 s. Proceedings 11th EADV Congress Prague 2002.

  2002

  1. MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody. Sedmá generace. 2002, roč. 2002, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-0499.

  2001

  1. ŠVEC, Adam. Hypertextové dokumentografické systémy ve výchovně vzdělávacím procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. 4 s.

  1999

  1. BATŮŠEK, Robert. Programming Hypertexts in DIALOG. In MOSIS'99: Proceedings ISM'99. Rožnov pod Radhoštěm (Czech Republic): MARQ, 1999. s. 177-184. ISBN 80-85988-31-3.
  2. NAVRÁTIL, Marek. Příspěvek k diskusi o využití komplexních virtuálních simulací jako nástroje pro analýzu problémů. In Sociální procesy a osobnost/Social proceses and Personality. Brno (ČR): Psychologický ústav AV ČR v Brně a Psychologický ústav FF MU v Brně, 1999. s. 106-107. ISBN 80-210-2228-0.

  1998

  1. ČIŽINSKÝ, Daniel a Jan MAREŠ. HYPERTEXT, HYPERMÉDIA - MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE ŠKOLE. Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 1998, XLVIII, č. 3, s. 243-255. ISSN 0031-3815.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 19:34