Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. s. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2.
  2. KÁŇA, Tomáš. Zu einigen tschechischen Hypokoristika und ihren Entsprechungen im Deutschen (Eine kontrastive Korpusanalyse). 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2021 10:54