Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9. 2021.

  2016

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. 2016.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
  2. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2. 2009.
  2. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido. 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4. 2009.

  2001

  1. ZOUNEK, Jiří. Integrace informačních a komunikačních technologií do kurikula studia pedagogiky na Filozofické fakultě MU. In Poškole 2001. Sborník semináře. 1. vyd. Lázně Sedmihorky: Jednota školských informatiků. s. 105-108. ISBN 80-01-02364-8. 2001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 14:28