Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Determinants of Judicial Decision-Making: State of the Art and the Czech Perspective. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2020, roč. 10, č. 2, s. 106-129. ISSN 1805-8396.
 2. 2009

 3. ADAM, Martin. A Functional Analysis of the New Testament Dialogues: Ideology in Light of Functional Sentence Perspective (Chapter Three). In Advances in Discourse Approaches. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. s. 53-74. Advances in Discourse Approaches. ISBN 978-1-4438-0609-1.
 4. 2008

 5. KULHAVÝ, Václav. Social Policy Reform. A Conceptual Overview. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, roč. 2008, č. 03, s. 1-29. ISSN 1803-0343.
 6. 2007

 7. ŠLESINGEROVÁ, Eva, Csaba SZALÓ a Eleonóra HAMAR. Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-27, 20 s. ISSN 1214-813X.
 8. MACEK, Jakub. Stuart Hall - fragmentární, organický, kritický. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 1, s. 77-78. ISSN 1801-9978.
 9. 2005

 10. VÁCLAVÍK, David. Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, kult a církev. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 29-57, 38 s. ISSN 1210-3640.
 11. KOPEČEK, Lubomír. Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v podmínkách postkomunistické střední Evropy. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 39-44. ISBN 80-7325-074-8.
 12. 2004

 13. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích. Revue pro média. Brno: HOST, 2004, roč. 4, č. 9, s. 2-9. ISSN 1214-7494.
 14. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Žádoucí těla, paměť a vymístění. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 86-106, 20 s. ISSN 1214-813X.
 15. 2003

 16. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Borba za život - beležki za morala i ideologijata v češkija film sled 1989 g. In Blažejovský, Jaromír - Dimitrova, Slaveja (eds): Homo bohemicus (1-2/2003). Češkoto kino - prostranstva na srešči i razlaki. Sofia: Heron Press, 2003. s. 5-26.
 17. VÁCLAVÍK, David. Nová náboženská hnutí v perspektivě historicko-genealogických klasifikací. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 2, s. 241-259, 18 s. ISSN 1210-3640.
 18. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Zdraví a silní. In Sociální inkluze. Brno: Masarykova universita, 2003. s. 121-141, 20 s. ISBN 80-210-3131-X.
 19. 2002

 20. VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce". Brno, 2002.
 21. VOLEK, Jaromír. Nezamýšlené důsledky "komunikační ideologie" v kontextu informační společnosti. In Média a realita: sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002. s. 11-38. Média a komunikace, 4. ISBN 80-210-3083-6. doi:10.13140/RG.2.1.3714.4404.
 22. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, XI., č. 21, s. 6-11. ISSN 1213-516X.
 23. RADA, Marek. Pojem ideologie u Karla Marxe. Brno: FSS MU Brno, 2002. 82 s. Magisterská diplomová práce.
 24. 2001

 25. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Bitva o život (Poznámky k morálce a ideologii českých filmů po roce 1989). Film a doba. Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2001, XLVII, č. 4, s. 179-184. ISSN 0015-1068.
 26. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Stranicko-politické rodiny a ideologické sektory. Příspěvek k diskusi o pojetí rodin politických stran. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III., č. 2, s. 1-7. ISSN 1212-7817.
 27. 2000

 28. FIŠER, Zbyněk. Weg mit der Ideologie? - Her mit ihr! In Von der sozialistischen zu einer marktorientierten Kultur? 1. vyd. Würzburg: Ergon Verlag, 2000. s. 55-65. ISBN 3-933563-82-2.
 29. 1997

 30. PODBORSKÝ, Vladimír. Je archeologie na rozcestí ? In Pravěk NŘ 6. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1997. s. 3-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2021 14:35