Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Migration und Staat. Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. In Munke, Martin; Řezník, Miloš; Rosenbaum, Katja. Migration und Grenzraum im historischen Wandel. Böhmen, Sachsen, mitteleuropäischer Kontext. 1. vydání. Leipzig - Berlin: Edition Kirchhof & Franke, 2014. s. 33-52. Studien zur europäischen Regionalgeschichte ; Bd. 3. ISBN 978-3-933816-62-7.
 2. 2007

 3. RAŠTICOVÁ, Martina. Kultura, gender a imigrace : psychologické hledisko socializace indických imigrantů v USA. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Gender & sociologie, Sociologický ústav, 2007, roč. 8, č.1, s. 25-33. ISSN 1213-0028.
 4. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. 2007.
 5. 2006

 6. POSPÍŠIL, Ivo. Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 stran, ISBN: 80-210-3875-6. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, VIII, 2-3, s. 1-4, 5 s. ISSN 1212-7817.
 7. NEKORJAK, Michal. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 89-109, 20 s. ISSN 1214-813X.
 8. 2005

 9. VLČKOVÁ, Jitka. Immigrants' integration into the mainstream culture in Australia (as reflected in personal advertisements]. In Brno studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 117-125, 225 s. ISBN 80-210-3631-1.
 10. VLČKOVÁ, Jitka. Knowing the language is not enough. In Acta academia karviniensia. Karviná: SU OPF, 2005. s. 249-255, 293 s. ISSN 1212-415X.
 11. NEKORJAK, Michal. Pracovní migrace Ukrajinců do České republiky. In HUČKO, L. Duchovní a kulturně společenská podpora integrace národnostních menšin. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2005. s. 21-36. ISBN 80-239-6410-0.
 12. 2004

 13. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice. Stredoevropske politicke studie. 2004, VI, 2-3, s. 1-13. ISSN 1212-7817.
 14. VAIL, Benjamin. Report on Immigration Law in the United States of America. www.diskriminace.info, 2004.
 15. 2003

 16. RABUŠIC, Ladislav a Aleš BURJANEK. Česká veřejnost a imigranti aneb vláda míní, veřejnost však mění? Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Pedo, 2003, roč. 45, č. 2, s. 88-98. ISSN 0011-8265.
 17. KOLINSKÁ, Klára. Frederick Philip Grove's Immigrantship and the Theory of Wonder. Central European Journal of Canadian Studies. FF MU Brno: FF MU Brno, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 48-53. ISSN 1213-7715.
 18. RABUŠIC, Ladislav a Aleš BURJANEK. Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: Výzkumný ústav prýce a sociálních věcí, 2003. 58 s. Výzkumné zprávy.
 19. DANIELOVÁ, Kateřina. Rasismus a xenofobie v České republice. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2003, roč. 108, č. 2, s. 115-129. ISSN 1210-115X.
 20. 2002

 21. NIEDERLE, Rostislav. Vášně nad Hudsonem. Host. Brno: Host, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 62-3, 2 s. ISSN 1211-9938.
 22. 2001

 23. NIEDERLE, Rostislav. Je ještě jeden Singer. Host. Brno: Host, 2001, roč. 2/2001, č. 2, s. 54-5, 2 s. ISSN 1211-9938.
 24. NIEDERLE, Rostislav. Povolení k životu. Host. Časopis pro literaturu a čtenáře - recenzní příloha. Brno: Host., 2001, roč. 2/2001, č. 2, s. 65-66. ISSN 1211-9938.
 25. 2000

 26. STOKLÁSKOVÁ, Zdenka. Imigranti v Rakousku na konci 18. století. In Zdeněk Hojda - Roman Prahl (edd.), Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2000. s. 340-359. ISBN 80-85917-68-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 01:17