Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ANTLOVÁ, Klára a Lubomír POPELÍNSKÝ. Predicting Information System Competencies in Small and Medium Enterprises with Data Mining Methods. In Proceedings of IASK Intl. Conference E-Activity and Leading Technologies. Madrid: IASK - International Association for the Scientific Knowledge, 2008. 10 s. ISBN 978-989-95806-3-3.

  2007

  1. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.

  2006

  1. KUBIATKO, Milan. Predstavy študentov o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní biológie. Informatika v škole. 2006, roč. 15, č. 31, s. 10-15. ISSN 1335-616X.
  2. HŘEBÍČEK, Jiří, Josef FIALA a Jan MINISTR. Využití informačních a komunikačních technologií ve sjednoceném reportingu podniku. Planeta. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 12-14. ISSN 1801-6898.
  3. KUBIATKO, Milan. Záujem študentov o biológiu s použitím informačných a komunikačných technológií. E-Pedagogium. 2006, roč. 6, č. 4, s. 49-59. ISSN 1213-7758.

  2005

  1. FIALA, Josef, Jiří HŘEBÍČEK a Jan MINISTR. Using information and communication technology in company corporate reporting. In Environmental Accounting. Sustainable Development Indicators. první. Praha: Jan Evangelista Purkyně University Ústí nad Labem, 2005. s. 324-330, 6 s. ISBN 80-7044-676-5.

  2004

  1. KLAPALOVÁ, Alena. Brzdící a stimulující faktory využití prostředků informačních a komunikačních technologiíí v malých a středních podnicích. In Podnik a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike v období vstupu do Európskej únie. první. Bratislava: Ekonóm, 2004. s. 32-37, 5 s. ISBN 80-225-1870-0.

  2000

  1. HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav LACUŠKA a Jan SLUKA. Waste Managment Centre of the Slovak Environmental Agency has started to develop a new Slovak Waste Information System. Newsletter Regional Training Centre for Implementation of the Basel Convention Bratislava. Bratislava: RTC Bratislava, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 10-12. ISSN 0044-4863.

  1999

  1. ČERNÍK, Bohuš, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Nová úloha Internetu - Informace o nakládání s odpady. New Role of Internet - Waste Management Information. ODPADY. Praha: Economia, 1999, IX, č. 1, s. 13-15. ISSN 1210-4922.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 23:49