Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008. s. 75-75, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  2. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720.
  3. STRAKOŠOVÁ, Zuzana. Využití nových médií ve výtvarných dílnách s mentálně postiženými. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, roč. 18, č. 1, s. 61-71, 140 s. ISSN 1211-4669.
  4. 2004

  5. KUKLA, Lubomír. Mýty a skutečnosti o náhradní péči o děti v ČR. Pediatrie pro praxi. 2004, roč. 5, č. 5, s. 231-232. ISSN 1213-0494.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 11:10