Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008. s. 75-75, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  Název česky: Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování
  Název anglicky: Drama education as a bridge for communication within the process of prevention and intervention of children at risk of behaviour disorder
  RIV/00216224:14410/08:00026868 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Pavlovská, Marie (203 Česká republika) -- Vojtová, Věra (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Prevention; intervention; behaviour disorder risk factor; development risk factor; institutional care; social competence; social stability; social relationship; special pedagogical assessment; interventional triangle; reflection.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Změněno: 5. 3. 2010 14:54.
 2. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720.
  Název anglicky: Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care
  RIV/00216224:14410/08:00027443 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  BAZALOVÁ, B. (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: education; special educational needs; sex; sexuality; institutional care
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 15. 1. 2009 21:41.
 3. STRAKOŠOVÁ, Zuzana. Využití nových médií ve výtvarných dílnách s mentálně postiženými. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, roč. 18, č. 1, s. 61-71, 140 s. ISSN 1211-4669.
  URL
  Název anglicky: Use of new media in art workshop with mentally handiccaped
  RIV/00216224:14410/08:00033643 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Strakošová, Zuzana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: mentally disabled people; multimedia workshop; new media; multicaple handicap; education in institutional care; institutional care
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. MgA. Zuzana Strakošová, Ph.D., učo 43005. Změněno: 24. 3. 2010 09:59.
 4. 2004

 5. KUKLA, Lubomír. Mýty a skutečnosti o náhradní péči o děti v ČR. Pediatrie pro praxi. 2004, roč. 5, č. 5, s. 231-232. ISSN 1213-0494.
  Název česky: Mýty a skutečnosti o náhradní péči o děti v ČR
  Název anglicky: Myths and Realities in Substitute Care of Children in CR
  RIV: Článek v odborném periodiku. Pediatrie. čeština. Česká republika.
  Kukla, Lubomír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: substitute care; family care; institutional care; adoption; foster care; other forms of care

  Změnil: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., učo 30125. Změněno: 22. 6. 2009 07:47.
Zobrazeno: 23. 9. 2023 12:52