Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Politická participace - teorie a koncepty. Politologický časopis. Brno: MPÚ MU, 2008, XV, č. 4, s. 366-388. ISSN 1211-3247.
  2. FUCHS, Kamil. Sociální ekonomie - směr nebo přístup. Acta Academica Karviniensia. Karviná: OPF SU, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 30-39, 9 s. ISSN 1212-415X.

  2007

  1. BLAHUŠIAK, Igor. Changes in the Decision-making Procedures of the EU in the Reform Treaty. In Days of public law : sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 900-912. ISBN 978-80-210-4430-2.

  2006

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Institucionální kvalita a institucionální prostředí. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 74-81. první. ISBN 80-210-4157-9.

  2005

  1. PITROVÁ, Markéta. Institutionelle Folgen der EU-Erweiterung. In Europa in der Denkpause. Wege aus der Verfassungkrise. Land Brandenburg, BRD: Brandenburgische Landeszentrale fur politische Bildung, 2005, s. 60-68. Internationale Probleme unf Perspektiven. ISBN 3-932502-47-7.
  2. SVOBODA, František a Petra DVOŘÁKOVÁ. Monuments as Consumption Goods: Economic Aspects of Preservation of Monuments in Postmodern Society. In Postmodern Society and Consumption Patterns from the Perspective of Social Sciencespr. první. Kaunas, Litva: Vilniaus Universiteto Leidykla, 2005, s. 28-29. ISBN 9986-19-735-X.
  3. ŠIŠKA, Ladislav. Podnikatelské prostředí v ČR. In Ekonomie, právo, management : Vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 159-168. ISBN 80-210-3820-9.

  2004

  1. SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8.

  2003

  1. PITROVÁ, Markéta. Evropská ústava: institucionální návrhy a jejich důsledky. Politologický časopis. Brno: MPÚ, 2003, X, č. 4, s. 315-337. ISSN 1211-3247.
  2. PITROVÁ, Markéta. Institucionální reforma EU. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003, roč. 27, č. 11, s. 10-13. ISSN 0543-7962.
  3. PALOVSKÝ, Tomáš. Postavení Národní Rady Slovenské Republiky v politickém systému Slovenska. on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2003, V., č. 1. ISSN 1212-7817.
  4. SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 13-37, 24 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  5. HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003, 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.

  2002

  1. PITROVÁ, Markéta. Evropská unie po roce 1999. In Defarges, P.M.: Evropské instituce. Braha: Karolinum, 2002, s. 195-206. ISBN 8024600862.
  2. ILLNER, Michal a Ivo MOŽNÝ. Sociology - Czech Republic. In Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001. Berlin/Bonn, Budapest: Social Science Information Centre/Collegium Budapest, 2002, s. 405-424. ISBN 3-8206-0139-2.

  2000

  1. WINKLER, Jiří. Ekonomika a společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 151 s. MU. ISBN 80-210-2398-8.

  1999

  1. FIALA, Petr a Jiří OGROCKÝ. Hodnoty, normy, instituce v kontextu otázky demokracie. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 37-40. ISSN 0862-6731.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 19:59