Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008. 2008.
 2. 2007

 3. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví a povodně. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007. s. 24-31. ISBN 978-80-210-4395-4.
 4. 2003

 5. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Finanční rezervy v pojišťovnictví. In Sborník mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2003. s. 31. ISBN 80-7318-130-4.
 6. 2002

 7. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Transformation of Insurance Industry in the Czech Republic. In Transformation of CEEC Economies to EU Standards. 1. vyd. Brno: University of Trento, Faculty of Business and Management Brno University of Technology Czech Republic, 2002. s. 30-35. ISBN 80-86510-27-1.
 8. 2001

 9. NEČAS, Svatopluk. Principy hospodaření komerční pojišťovny. In Medzinárodné vedecké dni 2001, VI. zväzok. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2001. s. 1742-1746. ISBN 80-7137-871-2.
 10. 2000

 11. ČEJKOVÁ, Viktória. O vývoji na poistnom trhu v ČR. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2000, roč. 29., č. 4, s. 450-458. ISSN 0323-262X.
 12. ČEJKOVÁ, Viktória. Transformace pojišťovnictví ČR po roce 1990. Czech Business and Trade. Praha: PP Agency ve spolupráci s MPO ČR, 2000, roč. 5, č. 6. ISSN 1211-2208.
 13. ČEJKOVÁ, Viktória. Transformace pojišťovnictví v ČR po roce 1990. In Transformation, Stabilisation and Growth. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 51-63. ISBN 80-210-2408-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 8. 2022 05:02