Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU a Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. s. 113-114. ISBN 80-239-5155-6.
  Název anglicky: Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů.
  RIV: Stať ve sborníku. Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Svoboda, Marek (203 Česká republika, garant) -- Astier, Anne (250 Francie) -- Xiu, Ronghui (840 Spojené státy) -- Freedman, Arnold (840 Spojené státy)
  Klíčová slova anglicky: leukemia; integrins; adhesion; survival; DNA microarrays; gene expression
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 01:28.
 2. 2000

 3. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA a Arnold FREEDMAN. Activation of AKT following Beta 1 integrin ligation modulates survival of B cell acute lymphoblastic leukemia cells. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2000, roč. 96/2000, č. 11, s. 82a, 1 s. ISSN 0006-4971.
  Název česky: Aktivace AKT stimalucí beta1 integrinů reguluje přežívání B-lymfoblastů akutní lymfoblastické leukémie
  Název anglicky: Activation of AKT following Beta 1 integrin ligation modulates survival of B cell acute lymphoblastic leukemia cells
  RIV: Článek v odborném periodiku. Onkologie a hematologie. angličtina. Spojené státy.
  Sarkar, Sibaji (840 Spojené státy) -- Svoboda, Marek (203 Česká republika, garant) -- Freedman, Arnold (840 Spojené státy)
  Klíčová slova anglicky: leukemia; survival; integrins; AKT
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 09:51.
 4. 1999

 5. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Radim JANČÁLEK, Ilona KLUSÁKOVÁ, Ladislav HOUŠŤAVA a Pavel HANINEC. Immunohistochemical localization of laminin-1 in the acellular nerve grafts is associated with migrating Schwann cells which display corresponding integrin receptors. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Veda, 1999, roč. 18, č. 1, s. 63-65. ISSN 0231-5882.
  Název česky: Imunohistochemická analýza lamininu v acelulárním nervovém štěpu
  Název anglicky: Immunohistochemical localization of laminin-1 in the acellular nerve grafts is associated with migrating Schwann cells which display corresponding integrin receptors
  RIV/00216224:14110/99:00001800 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Slovensko.
  Dubový, Petr (203 Česká republika, garant) -- Svíženská, Ivana (203 Česká republika) -- Jančálek, Radim (203 Česká republika) -- Klusáková, Ilona (203 Česká republika) -- Houšťava, Ladislav (203 Česká republika) -- Haninec, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Acellular nerve graft; Integrins; Laminin-1; Schwann cell migration

  Změnil: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., učo 698. Změněno: 17. 6. 2009 12:15.
 6. 1998

 7. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Radim JANČÁLEK a Ilona KLUSÁKOVÁ. Immunohistochemical localization of beta1, alpha5, and alpha6 integrin chains in the dorsal root entry zone. In Eur.J.Neurosci. UK: Blackwell Science, 1998. s. 162. ISSN 0953-816X.
  Název česky: Imunohistochemická lokalizace beta1, alpha5, a alpha6 integrinových řetězců v transitní zóně dorsalního kořene
  Název anglicky: Immunohistochemical localization of beta1, alpha5, and alpha6 integrin chains in the dorsal root entry zone
  RIV/00216224:14110/98:00000792 Stať ve sborníku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Velká Británie.
  Dubový, Petr (203 Česká republika, garant) -- Jančálek, Radim (203 Česká republika) -- Klusáková, Ilona (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: DREZ; integrins
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., učo 698. Změněno: 16. 6. 2009 18:29.
Zobrazeno: 17. 1. 2021 13:51