Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2017

  1. SEHNÁLEK, David. Interpretation of International Agreements Concluded by the European Union and its Member States. Czech Yearbook of International Law®, the Hague (the Netherlands): Lex Lata, 2017, Volume VII, s. 327-346. ISSN 2157-2976.
  2. 2010

  3. SEHNÁLEK, David a Jana TUROŇOVÁ. Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, Ústav státu a práva AV ČR, 2010, roč. 149/10, č. 3, s. 233-250. ISSN 0231-6625.
  4. 2009

  5. SEHNÁLEK, David. K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží. časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 2009, IV., s. 264-270. ISSN 1210-9126.
  6. 2008

  7. 2007

  8. VEČEŘA, Miloš, Aleš GERLOCH a Hans SCHLOSSER. Teória práva. 1. vyd. Žilina: Poradca podnikaťela, 2007. 192 s. EUROKODEX. ISBN 978-80-88931-74-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2020 06:22