Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    1994

  1. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Transnacionální právo mezinárodního obchodu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 205 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 131. ISBN 80-210-0855-5.
  2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Základy práva mezinárodního obchodu. In Základy práva. Díl 2. Soukromé právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 296-306. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 119. ISBN 80-210-1037-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 5. 2021 03:58