Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Radová Irena (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 225-236. ISBN 978-80-210-4775-4.
  Název česky: Centony: recyklované umění či ztělesnění absolutní intertextuality?
  RIV/00216224:14210/08:00027926 Stať ve sborníku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ancient cento; intertextuality
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 20:06.
 2. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2008. s. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9.
  Název česky: Intertextualita jako symbióza textových typů a žánrů
  RIV/00216224:14210/08:00029080 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Urbanová, Ludmila (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: intertextuality; merger; patterns; genres; newspaper advertising; newspaper reporting
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., učo 1958. Změněno: 30. 6. 2010 14:29.
 3. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008. 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.
  Název česky: Stylistika anglického jazyka
  Název anglicky: English Stylistics
  RIV/00216224:14210/08:00029069 Odborná kniha. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Urbanová, Ludmila (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: stylistics;style;register;discourse;text;spoken language;written language;cohesion;coherence;intertextuality
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., učo 1958. Změněno: 30. 6. 2010 14:29.
 4. 2007

 5. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Laetae segetes iterum. 2007.
  Název česky: Centony: recyklované umění či ztělesnění absolutní intertextuality?
  RIV/00216224:14210/07:00028080 Prezentace na konferencích. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ancient cento; intertextuality
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 20:07.
 6. CHOVANEC, Jan. Competitive Verbal Interaction in Online Minute-by-Minute Match Reports. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 32, -, s. 23-35. ISSN 0524-6881.
  Digitální knihovna FF MU URL
  Název česky: Verbální interakce a soutěživost v internetovém sportovním zpravodajství
  Název anglicky: Competitive Verbal Interaction in Online Minute-by-Minute Match Reports
  RIV/00216224:14210/07:00020805 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: dialogicality; intertextuality; sports reporting; media discourse; discourse analysis; live blogging; blogs
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 4. 2016 11:51.
 7. 2005

 8. CHOVANEC, Jan. Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting. In Theory and Practice in English Studies, Volume 3. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 61-67. ISBN 80-210-3930-2.
  URL
  Název česky: Slovní hříčky v jazyce anglického sportovního zpravodajství
  Název anglicky: Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting
  RIV/00216224:14210/05:00031181 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: word play; media; football reporting; headlines; language creativity; puns; allusion; homonymy; intertextuality; semiotic play; infotainment
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 18:57.
 9. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 31, S11, s. 19-33. ISSN 1211-1791.
  Název česky: Textová typologie rezolucí
  RIV/00216224:14410/05:00031406 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Dontcheva-Navratilova, Olga (100 Bulharsko, garant)
  Klíčová slova anglicky: genre; generic structure; text type; context; obligatory and optional structural elements; intertextuality; text colony
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D., učo 5423. Změněno: 31. 1. 2010 21:42.
 10. CHOVANEC, Jan. The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, 2005. s. 71-81. ISBN 80-7308-108-3.
  Název česky: (Ne)konvenční užití prostého minulého času v anglických novinových titulcích
  Název anglicky: The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines
  RIV/00216224:14210/05:00031182 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: discourse analysis; media language; headlines; temporal deixis; time deixis; past tense; headline conventions; backgrounding; intertextuality; non-recency; heteroglossia; accessed voice
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 19:18.
 11. 2004

 12. KŘÍSTEK, Michal. Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů). GILK, E. (ed.). In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Bokovice: František Šalé - ALBERT, 2004. s. 136-145. ISBN 80-7326-025-5.
  Název česky: Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů)
  Název anglicky: Intertextual links in K. Polaceks pentalogy
  RIV/00216224:14210/04:00019844 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Křístek, Michal (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: intertextuality; Karel Poláček

  Změnil: PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D., učo 6627. Změněno: 23. 3. 2007 10:35.
 13. 2003

 14. STEHLÍKOVÁ, Eva. The encounter between Greek Tragedy and two Czech Playwrights in the Sixties. Eirene. Praha: Ústav pro klasická studia AVČR, 2003, roč. 2003, XXXIX, s. 229-233. ISSN 0046-1628.
  Název česky: Setkání dvou českých dramatiků s řeckou tragédií
  Název anglicky: The encounter between Greek Tragedy and two Czech Playwrights in the Sixties
  RIV/00216224:14210/03:00032191 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. angličtina. Česká republika.
  Stehlíková, Eva (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Ancient tragedy; Czech playwriters; intertextuality
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Eva Stehlíková, učo 2318. Změněno: 27. 6. 2008 13:38.
Zobrazeno: 24. 10. 2021 20:04