Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MENŠÍK, Josef. Nebesář o úsporách a investicích. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. s. 390-394. ISBN 978-80-87273-00-5.
 2. ŠIKULOVÁ, Miroslava. Oceňování discount a bonus certifikátů. In MEKON 2008. Ostrava: VŠB-TU, 2008. s. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.
 3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.
 4. MOKRIČKA, Peter a Miroslava ŠIKULOVÁ. Retail deriváty v investičním portfoliu. In Evropské finanční systémy 2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 291-296. ISBN 978-80-210-4628-3.
 5. STEHLÍK, Antonín. Výzkum investiční činnosti podniků v prostředí české ekonomiky. In VIKTOŘÍK, Tomáš. Vývojové tendence podniku IV. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2008. s. 523 - 539, 16 s. ISBN v tisku.
 6. ŠIKULOVÁ, Miroslava. Warranty a možnosti jejich využití. In Sborník s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. s. 1-5. ISBN 978-80-7318-664-7.
 7. 2007

 8. MOKRIČKA, Peter a Miroslava ŠIKULOVÁ. Bonus certifikáty a jejich chování během doby trvání. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 172-178. ISBN 978-80-248-1551-0.
 9. SVOBODA, Martin a Gabriela OŠKRDALOVÁ. Ekonomie se potkává s ekologií. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: ESF MU, 2007. s. 199-204. ISBN 978-80-210-4395-4.
 10. SVOBODA, Martin. Ekonomie se potkává s ekologií. Praha: Economia, 2007.
 11. ŠIKULOVÁ, Miroslava a Peter MOKRIČKA. Investování na komoditním trhu. In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. Brno: ESF MU a Plodinová burza Brno, 2007. s. 61-65. ISBN 978-80-210-4432-6.
 12. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
 13. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. In Mekon 2007. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 118 + CD, 6 s. ISBN 978-80-248-1324-0.
 14. 2006

 15. KRIŠTOF, Martin. Dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání jako podpůrný zdroj financování českých podniků. In Česká ekonomika v procesu globalizace-Finanční řízení podniků a institucí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 65-69. ISBN 80-10-4088-2.
 16. 2005

 17. KUČERA, Radomír. Vztahy k vlastníkům (akcionářům). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005. s. 255-269. ISBN 80-210-3847-0.
 18. 2004

 19. ČERVINEK, Petr. Capital investment. In Role of banks in corporate governance and financing. 1. vyd. Karviná: Silesian University Opava School of Business Administration Karviná, 2004. s. 270-275. ISBN 80-7248-271-8.
 20. 2003

 21. CÍZL, Milan. Derivátové obchody na burze cenných papírů. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2003. 287 s. ISBN 80-7157-719-7.
 22. VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Petr TONEV. Posouzení stavu, využitelnosti a možného důsledku dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 215-228. ISBN 80-210-3289-8.
 23. 2002

 24. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Finanční řízení aktiv komerční pojišťovny. In Systémové řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 56-61. ISBN 80-210-2831-9.
 25. 2001

 26. ČEJKOVÁ, Viktória. Finanční umísťování technických rezerv komerčních pojišťoven. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí, část první. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 107-120. ISBN 80-210-2533-6.
 27. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. K investiční činnosti komerční pojišťovny v ČR. In Transformácia poisťovníctva v procese prípravy Slovenskej republiky a Českej republiky na vstup do Európskej únie. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001. s. 18-23. ISBN 80-225-0183-2.
 28. 2000

 29. SVOBODA, Martin. Indexové certifikáty. 1. vyd. Praha: Capital Consulting, 2000. 250 s.
 30. SVOBODA, Martin. Nové produkty a emise zahraničních finančních trhů. 1. vyd. Praha: Capital Consulting, 2000. 250 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2022 22:03