Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SVOBODA, Martin. Barrier Reverse Convertible : Wissen ist Macht. 2008.
 2. LYČKOVÁ, Taťána. Informovanost středoškoláků o životním pojištění a jiných alternativních způsobech spoření na stáří. In MendelNet PEF 2008. Brno: MZLU Provozně ekonomická fakulta, 2008. 271 s. ISBN 978-80-87222-03-4.
 3. SVOBODA, Martin. Versicherungsbranche : Ein Riese in Osteuropa entsteht. 2008.
 4. 2007

 5. SVOBODA, Martin. Balkan-Zertifikate : Auferstanden aus Ruinen. 2007.
 6. SVOBODA, Martin. Barrier Reverse Convertible : Schweizer Derivatemarkt im Multi-Fieber. 2007.
 7. SVOBODA, Martin. Die EU dehnt sich noch ein Stück weiter nach Osten aus. 2007.
 8. SVOBODA, Martin. Immobilien-Zertifikate : Jetzt die Schätze der Emerging Markets heben. 2007.
 9. ŠIKULOVÁ, Miroslava a Peter MOKRIČKA. Investování do vodohospodářských společností. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: ESF MU, 2007. s. 184-189. ISBN 978-80-210-4395-4.
 10. SVOBODA, Martin. Neuheit an der Wiener Börse: Branchenindizes für Osteuropa. 2007.
 11. SVOBODA, Martin. Osteuropa-Indizes : Wiener Börse weitet ihr Angebot kräftig aus. 2007.
 12. SVOBODA, Martin. Osteuropa-Zertifikate : Ein verheissungsvoller, aber riskanter Trip. 2007.
 13. REJNUŠ, Oldřich. Soudobý význam komodit při vytváření nových druhů finančních investičních instrumentů (strukturovaných produktů). In 7. mezinárodní konference "Nové obchodovatelné komodity a jejich využití". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 35-42, 92 s. ISBN 978-80-210-4432-6.
 14. SVOBODA, Martin. Strategie-Zertifikate : Markowitz & Sharpe Fertigprodukt. 2007.
 15. 2006

 16. SVOBODA, Martin. Knock-outs : die Renditebeschleuniger der anderen Art. ZertifikateJournal, 2006.
 17. SVOBODA, Martin. ZJ Portfolio Strategie : Breit diversifiziertes Basisinvestment. ZertifikateJournal, 2006.
 18. 2004

 19. BRYNDA, Radek. GLOBALIZACE HOSPODÁŘSTVÍ NA PŘÍKLADU NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI APPIAN GROUP PŮSOBÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. In G E O G R A F I C K É I N F O R M Á C I E 8, STREDOEURÓPSKY PRIESTOR, Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Edícia Prírodovedec, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA, 2004. s. 192-197. ISBN 80-8050-784-8.
 20. 2002

 21. ŠEVČÍK, Aleš a František ČÁMSKÝ. Investment and Financial Assets Pricing. In Second joint internatioanl symposium transition countries joining European Union. 1. vyd. Frýdek-Místek: Printing Office Kleinwächter, 2002. s. 276-281. ISBN 80-7248-172-X.
 22. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účtování a oceňování dlouhodobého finančního majetku podle IAS. In Ekonomické a adaptační procesy 2002. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2002. s. 79-81. ISBN 80-7329-006-5.
 23. 2001

 24. ŠEVČÍK, Aleš. Investování a oceňování finančních aktiv. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník ze 3.mezin.konferenc. Ostrava: VŠB v Ostravě,, 2001. s. 429-435. ISBN 80-7078-923-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2022 12:18