Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.). Listy filologické, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, s. 300-302. ISSN 0024-4457.
 2. 2015

 3. ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století. In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
 4. 2009

 5. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429.
 6. 2008

 7. MAZALOVÁ, Lucie. What is Purgatory Like? (according to Jan Hus). In Laetae segetes iterum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 360-366, 447 s. ISBN 978-80-210-4775-4.
 8. 2006

 9. ŠVANDA, Libor. Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.). Iliteratura, 2006, roč. 2006, 10. 10., s. 1-2. ISSN 1214-309X.
 10. MAZALOVÁ, Lucie. Radost v počátcích české reformace. Teologická reflexe, Praha: UK v Praze - ETF, 2006, roč. 12, č. 2, s. 194-212. ISSN 1211-1872.
 11. 2005

 12. PLESKALOVÁ, Jana. Jan Hus a nabodeníčka. Čmejrková, S. a Svobodová, I. (eds.). In Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 283-287, 5 s. ISBN 80-86496-23-6.
 13. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. s. 3-35, 33 s. ISBN 80-903628-1-8.
 14. 2002

 15. BARTLOVÁ, Milena. Jan Hus ve výtvarné tradici 15. - 17. století. Dějiny a současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, roč. 24, č. 4, s. 7-12. ISSN 0418-5129.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 3. 2019 01:41