Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.). Listy filologické, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, s. 300-302. ISSN 0024-4457.
  Název anglicky: Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rev.)
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Critical edition; Jan Hus; Reformation; Medieval Literature

  Změnil: Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978. Změněno: 4. 9. 2017 15:46.
 2. 2015

 3. ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století. In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
  URL
  Název česky: Jan Hus na počátku 21. století
  Název anglicky: John Hus at the beginning of the 21. century
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: John Hus; Reformation; Medieval Culture; History
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 3. 2. 2018 16:31.
 4. 2009

 5. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429.
  Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář
  Název anglicky: Hus' Enarratio Psalmorum: On Hus' Method of Psalm Interpretation
  RIV/00216224:14210/09:00037623 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Švanda, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Hus; Reform; Exegesis; Psalms; Middle Ages; Commentary
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978. Změněno: 20. 2. 2014 23:02.
 6. 2008

 7. MAZALOVÁ, Lucie. What is Purgatory Like? (according to Jan Hus). In Laetae segetes iterum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 360-366, 447 s. ISBN 978-80-210-4775-4.

  Klíčová slova anglicky: eschatology;purgatory;Jan Hus
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D., učo 52260. Změněno: 15. 4. 2010 08:41.
 8. 2006

 9. ŠVANDA, Libor. Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.). Iliteratura, 2006, roč. 2006, 10. 10., s. 1-2. ISSN 1214-309X.
  http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=19921
  Název česky: Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.)
  Název anglicky: Jiří Kejř: From the Beginnings of the Czech Reformation. (review)
  RIV/00216224:14210/06:00031642 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Švanda, Libor (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Reformation; Hussitism; Jan Hus

  Změnil: Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978. Změněno: 24. 3. 2010 21:10.
 10. MAZALOVÁ, Lucie. Radost v počátcích české reformace. Teologická reflexe, Praha: UK v Praze - ETF, 2006, roč. 12, č. 2, s. 194-212. ISSN 1211-1872.
  Název anglicky: Christian Joy in the Early Czech Reformation
  RIV/00216224:14210/06:00018050 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Mazalová, Lucie (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: joy;Czech Reformation;fear;Milíč z Kroměříže;Miliczius de Chremsir;Matěj z Janova;Matthias de Janov;Jan Hus

  Změnila: Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D., učo 52260. Změněno: 29. 12. 2006 12:40.
 11. 2005

 12. PLESKALOVÁ, Jana. Jan Hus a nabodeníčka. Čmejrková, S. a Svobodová, I. (eds.). In Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 283-287, 5 s. ISBN 80-86496-23-6.
  Název anglicky: Jan Hus and diacritic marks
  RIV/00216224:14210/05:00012957 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Pleskalová, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Jan Hus; orthography; diacritic marks

  Změnil: PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D., učo 6627. Změněno: 4. 1. 2006 15:47.
 13. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. s. 3-35, 33 s. ISBN 80-903628-1-8.
  Název česky: Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je
  Název anglicky: An Essay in Retrospect: What Masaryk's "World Revolution" (possibly still) is about
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: "World Revolution"; report; message of 1925; program of revolution; "Czech question"; morality; humanity; Reformation; religious crisis; WWI; natural and historical right; "Russian card"; homeland in opposition; Balkanization; democraacy; Beneš; Štefánik; Darwin; Jan Hus; "Russia and Europe"
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 14:58.
 14. 2002

 15. BARTLOVÁ, Milena. Jan Hus ve výtvarné tradici 15. - 17. století. Dějiny a současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, roč. 24, č. 4, s. 7-12. ISSN 0418-5129.
  Název anglicky: Jan Hus in the visual tradition in the 15th - 17th centuries
  RIV/00216224:14210/02:00009720 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Finsko.
  Bartlová, Milena (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: iconography; Jan Hus

  Změnila: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., učo 31629. Změněno: 11. 4. 2005 18:21.
Zobrazeno: 19. 4. 2019 23:02