Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Account Manager pro nereklamní příjmy. Brno: PdF MU Department of English, 2007. 2 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
  2. 2004

  3. KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 169-181. ISBN 80-7329-072-3.
  4. 2003

  5. MAREŠ, Petr, Tomáš SIROVÁTKA a Jiří VYHLÍDAL. Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2003, roč. 39, č. 1, s. 37-54. ISSN 0038-0288.
  6. 2001

  7. MAREŠ, Petr. Češi: Zaměstnání a práce. In České hodnoty 1991-1999. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 91-109. Sociální studie 6. ISBN 80-210-2623-5.
  8. MAREŠ, Petr. The Czechs: Jobs and work. Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, roč. 9, č. 1, s. 69-85. ISSN 1210-3861.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2022 17:27