Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
   Název anglicky: Ye Who Are Warriors of God 2014
   Sport a aktivity volného času. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: summer camp; Middle Ages; Hussites; gothic; castle; Jan Hus

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 29. 10. 2014 21:39.

  2005

  1. NECHUTOVÁ, Jana. Sto deset let od narození prof. Jaroslava Ludvíkovského. Universitas. Brno, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 21-22. ISSN 1211-3387.
   Název česky: Sto deset let od narození prof. Jaroslava Ludvíkovského
   Název anglicky: 110 Years from the birth of Jaroslav Ludvikovsky
   RIV/00216224:14210/05:00021426 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
   Nechutová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Jubilee;Prof. J. Ludvikovsky

   Změnila: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., učo 506. Změněno: 25. 3. 2010 23:24.

  2004

  1. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera. Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 9, č. 1, s. 429-434. ISSN 1211-6831.
   Název anglicky: Doc. Josef Unger's jubilee
   RIV/00216224:14210/04:00030980 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Kovář, Josef (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Unger; jubilee; archaeology; castellology; monasterology; Narvice; Koválov; Kurdějov; Lelekovice; Diváky

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 26. 3. 2010 12:28.
  2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. K jubileu prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004, s. 13-23. Studie FF MU. ISBN 80-210-3381-9.
   Název anglicky: To the Jubilee of prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
   RIV/00216224:14210/04:00010670 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Měřínský, Zdeněk (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Jubilee; prof. PhDr. Vladimír Podborský; DrSc.

   Změnila: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D., učo 9550. Změněno: 13. 12. 2004 17:27.
  3. NECHUTOVÁ, Jana. Šedesát let od úmrtí Tadeusze Zielińského. Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 22-23. ISSN 1212-8139.
   Název česky: Šedesát let od úmrtí Tadeusze Zielińského
   Název anglicky: 60 Years from the Death of Thadeusz Zielinski
   RIV/00216224:14210/04:00021402 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
   Nechutová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Jubilee;Tadeus Zielinski

   Změnila: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., učo 506. Změněno: 23. 6. 2009 21:51.
  4. SVOBODA, Mojmír. Životní jubileum prof. Josefa Švancary. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 30-32. ISBN 80-210-3497-1.
   Název česky: Životní jubileum prof. Josefa Švancary
   Název anglicky: Jubilee of professor Josef Svancara
   RIV: Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Svoboda, Mojmír (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: jubilee

   Změnil: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., učo 1679. Změněno: 15. 6. 2007 20:49.

  2002

  1. SVOBODA, Mojmír. Třiatřicet roků symposií o duševním zdraví mládeže. Brno: 20. sympozium Duševní zdraví mládeže, 2002. prvni vydani.
   Název česky: Třiatřicet roků symposií o duševním zdraví mládeže
   Název anglicky: Thirty three years of the symposiums on the youth's mental health
   RIV: Audiovizuální tvorba. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Svoboda, Mojmír (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: jubilee

   Změnil: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., učo 1679. Změněno: 15. 6. 2007 21:07.
Zobrazeno: 20. 5. 2024 08:55