Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DŘÍNOVSKÁ, Natálie a Zuzana VIKARSKÁ. O rok starší, o rok moudřejší? První narozeniny prvního koronavirového usnesení Pl. ÚS 8/20. Právo a krize, 2021.
 2. 2020

 3. VIKARSKÁ, Zuzana. Czechs and Balances – If the Epidemiological Situation Allows…. Berlín: Verfassungsblog.de, 2020, Neuveden, březen, s. 1-10. ISSN 2366-7044. doi:10.17176/20200520-133608-0.
 4. 2018

 5. VIKARSKÁ, Zuzana. Výběr soudců evropských soudů: Rozhoduje odbornost, či politika? Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2018, roč. 2018, č. 6, s. 22-36. ISSN 1802-3843.
 6. 2008

 7. ŠKOP, Martin. Dekonstrukce jako metoda poznání práva. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1312-1321. ISBN 978-80-210-4733-4.
 8. FENYK, Jaroslav. Gen. prof. JUDr. Bohuslav Ečer. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2008, Roč. 41, č. 3, s. 62-64. ISSN 1211-3387.
 9. POLČÁK, Radim. K elektronizaci justice. Jurisprudence. Praha: ASPI, 2008, roč. 17, č. 6, s. 3-11. ISSN 1802-3843.
 10. KOUDELKA, Zdeněk. Kárné řízení v justici. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 9, s. 6-8. ISSN 1214-3758.
 11. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Karel, jr. SCHELLE. Organizace justice a právní služby. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 215 s. Právo. ISBN 978-80-87071-68-7.
 12. ŠKOP, Martin. Teoretické východisko státem zajišťované právní pomoci a jeho ospravedlnění. In Právní služby: pro bono a pomoc zajišťovaná státem. 1. vyd. Brno: Liga lidských práv, 2008. s. 39-42. ISBN 978-80-903473-2-8.
 13. ŠKOP, Martin. Theoretical Background of the State Guaranteed Legal Aid System and its Justification. In Legal Services: Pro Bono and State Guaranteed Legal Aid. 1. vyd. Brno: Liga lidských práv, 2008. s. 43 - 46. ISBN 978-80-903473-2-8.
 14. ZAPLETALOVÁ, Dana. Váně, Jan: Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii. (Recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, II, s. 181-182. ISSN 1210-9126.
 15. 2007

 16. HLOUCH, Lukáš a Tatiana MACHALOVÁ. Aktuální význam Radbruchovy formule. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,, 2007, CXLVI, č. 6, s. 619 - 626. ISSN 0231-6625.
 17. KYNCL, Libor. Electronic Document Storage - Legal, Technical and Economic Aspects. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1, č. 2, s. 323-330. ISSN 1802-5943.
 18. DOKULIL, Miloš. Masaryk a liberalismus. In Masarykův sborník XIII. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007. s. 157-184. ISBN 80-86495-40-X.
 19. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 20 s. Skripta.
 20. VESELÁ SAMKOVÁ, Klára. Právo na právo a efektivní justice. Praha: Občanské sdružení Europlatform, 2007. 33 s. Právní řada, č. 1-2007. ISBN 978-80-254-1409-5.
 21. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 5 - 36, 31 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
 22. 2006

 23. KYNCL, Libor. Elektronické uchovávání dokumentů - právní, technické a ekonomické aspekty. In Cyberspace 2006. 2006.
 24. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s, 2006. 20 s. Skripta.
 25. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 216 s. Právo. ISBN 80-86851-39-7.
 26. BARTOŇKOVÁ, dagmar. (rec.) A. Jellamo, Il cammino di dike: L’idea di giustizia da Omero a Eschilo. Roma: Donzelli editore. Roma: Donzelli editore, 2005, str. 142. ISBN 88-7989-938-4. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, LV, N11, s. 133-134. ISSN 1211-6335.
 27. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Soudnictví v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století. In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1. vyd. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. s. 519 – 532, 13 s. ISBN 80-239-7694-X.
 28. 2005

 29. CÍSAŘ, Ondřej. Filosofické základy studia politického pluralismu. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, roč. 12, č. 2, s. 201-212. ISSN 1211-3247.
 30. DALAJKA, Jiří. Jak si představují třináctiletí spravedlnost? 2005.
 31. DVOŘÁKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Justice- and care-based reasoning in real-life moral situations. In Book of Abstracts (CD version): European Conference on Developmental Psychology. La Laguna. La Laguna (Tenerife): European Society for Developmental Psychology, 2005. s. 49-49.
 32. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 20 s. Skripta.
 33. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Personal responsibility and justice: How do Czech adolescents understand dilemmatic cornerstones of history. In Actes du colloque International Citoynneté, Justice & Psychologie. 2005.
 34. VEČEŘA, Miloš. Princip právní rovnosti, svoboda a spravedlnost. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Zborník z medzinárodnej konferencie. 1. vydání. Bratislava: SAV, 2005. s. 22-30. ISBN 80-89104-79-7.
 35. 2004

 36. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 30 s. Skripta.
 37. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 145 s. Skripta. ISBN 80-86575-60-8.
 38. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Vlastislav MAN, Irena MARKOVÁ a Václav BÍLÝ. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). / Ilona Schelleová, Karel Schelle a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 592 s. Právo. ISBN 80-86432-65-3.
 39. TYL, Tomáš. Zákon 61/1918 Sb. aneb Spravedlnost pro každého! Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, roč. XII, čís. 4/200, s. 333-341. ISSN 1210-9126.
 40. 2003

 41. LAJKEP, Tomáš. Etika a politika. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 16, s. 25. ISSN 0044-1996.
 42. LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika a politika II. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 19, s. 24. ISSN 0044-1996.
 43. 2001

 44. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K některým právním aspektům přidružení ČR k ES - mezinárodní spolupráce v oblasti justiční. In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 160-166. ISBN 80-248-0069-1.
 45. TYL, Tomáš. Pojem spravedlnosti - analýza problému. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. IX, 2/2001, s. 192-200. ISSN 1210-9126.
 46. HROBAŘOVÁ, Hana. Rovnost a spravedlnost ve společnosti. In MendelNet 2001, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia, 1.díl. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., MZLU, Provozně ekonomická fakulta, 2001. s. 202-206. ISBN 80-7302-023-8.
 47. 2000

 48. TYL, Tomáš. Spravedlnost a právo v předkřesťanských civilizacích. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. VIII, 4/2000, s. 489-496. ISSN 1210-9126.
 49. 1998

 50. DOKULIL, Miloš. Etika a morálka. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-25. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
 51. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
 52. BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Spravedlnost v rozdělení nebo v uznání? K současné diskusi v americké radikální teorii. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 2, s. 176-189. ISSN 1211-3247.
 53. 1995

 54. MACHALOVÁ, Taťana. K otázke morálno-teoretického základu teórie spravodlivosti : príspevok k analýze Habermasovho modelu diskurzívnej etiky a teórie spravodlivosti. Právník. Praha: Academia, 1995, roč. 134, č. 6, s. 595-599. ISSN 0324-7007.
 55. 1994

 56. JEMELKA, Petr. Brak a spravedlnost. Právník. Praha, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 273-276. ISSN 0324-7007.
 57. 1993

 58. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví. II. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 55 s. Právnické sešity č. 25. ISBN 80-210-0625-0.
 59. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví. III. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 75 s. Právnické sešity č. 26. ISBN 80-210-0626-9.
 60. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví. 1. část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 33 s. Právnické sešity č. 24. ISBN 80-210-0624-2.
 61. VEČEŘA, Miloš. Spravedlnost z pohledu meziválečné právní vědy. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 150-152. ISBN 80-210-0737-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 14:13