Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2013

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ a Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 187. ISSN 1211-7250.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  3. 2008

  4. KOVÁŘ, Josef. Současný stav archeologie na Jesenicku. Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2008, roč. 9, č. 1, s. 84-85. ISSN 1213-0192.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 14:29