Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2007. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2007, s. 466-498. Nations in Transit. ISBN 92-95042-39-5.

  2004

  1. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 241 s. ISBN 80-210-3565-X.
  2. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 7-10. První. ISBN 80-210-3565-X.

  2003

  1. HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003, 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.

  2002

  1. FUCHS, Kamil, Jozef MEDVEĎ a Marta ORVISKÁ. Ekonómia a ekonomika. 1. vyd. Banská Bystrica: Občianské združenie Financ, 2002, 177 s. ISBN 80-968702-2-X.

  1999

  1. WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno: Ekopress, 1999, 115 s. ISBN 80-7226-195-9.

  1993

  1. FUCHS, Kamil. Ekonomie I. Úvod do mikroekonomie. 1993. (185 str.). 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1993, 185 s. ISBN 80-210-0724-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 18:47