Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2007. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2007. s. 466-498. Nations in Transit. ISBN 92-95042-39-5.
 2. 2004

 3. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X.
 4. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 7-10. První. ISBN 80-210-3565-X.
 5. 2003

 6. HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003. 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.
 7. 2002

 8. FUCHS, Kamil, Jozef MEDVEĎ a Marta ORVISKÁ. Ekonómia a ekonomika. 1. vyd. Banská Bystrica: Občianské združenie Financ, 2002. 177 s. ISBN 80-968702-2-X.
 9. 1999

 10. WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno: Ekopress, 1999. 115 s. ISBN 80-7226-195-9.
 11. 1993

 12. FUCHS, Kamil. Ekonomie I. Úvod do mikroekonomie. 1993. (185 str.). 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1993. 185 s. ISBN 80-210-0724-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2021 21:50