Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Migration und Staat. Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. In Munke, Martin; Řezník, Miloš; Rosenbaum, Katja. Migration und Grenzraum im historischen Wandel. Böhmen, Sachsen, mitteleuropäischer Kontext. 1. vydání. Leipzig - Berlin: Edition Kirchhof & Franke, 2014. s. 33-52. Studien zur europäischen Regionalgeschichte ; Bd. 3. ISBN 978-3-933816-62-7.
 2. 2008

 3. FRANC, Aleš. Migrace. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10 CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 88-98. ISBN 978-80-210-4725-9.
 4. POŘÍZKOVÁ, Hana a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Pracovní migrace a její regulace v kontextu české politiky zaměstnanosti. In Winkler J. et al. (2008) Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. s. 61-81, 20 s. sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 5. FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, CVKS, 2008. s. 90-106. ISBN 978-80-210-4786-0.
 6. FRANC, Aleš. Pracovní migrace ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008.
 7. 2007

 8. FRANC, Aleš. Pracovní migrace. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 59-66. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 9. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Všichni cizí buďiž bedlivě sledováni (...)" Evidence obyvatelstva v Brně 1857-1863. Slezský sborník : čvrtletník pro vědy o společnosti. Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 2007, roč. 105, č. 2, s. 115-132. ISSN 0037-6833.
 10. 2006

 11. FRANC, Aleš. Hlavní tendence ve vývoji pracovních migrací v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2006. 27 s. WP č. 22. ISSN 1801-4496.
 12. NOVÁK, Václav. Labour commuting in the Vysocina Region. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra reginální ekonomie a správy, 2006. s. 188-197. ISBN 80-210-4148-X.
 13. 2002

 14. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Neboť je léto a milo vandrovati". Vandrovní tovaryši a státní intence. In Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 345-354. ISBN 80-86488-07-1.
 15. 1999

 16. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cizí je cizinec jen v cizině. Pojetí cizince v polovině 19. století na Moravě. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, roč. 97, č. 4, s. 757-780. ISSN 0862-6111.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2021 01:47